Xylem utsågs till årets vattenteknikföretag vid the Global Water Awards!

Den 17 april utsågs Xylem till årets vattenteknikföretag 2017 vid the Global Water Awards i Paris, Frankrike!

Utmärkelsen tilldelas det företag som bidragit mest till utvecklingen inom vattenteknikområdet under 2017, vinnaren röstades fram av Global Water Intelligence och Water Desalination Reports läsare, med motiveringen att Xylem får utmärkelsen för "sin vision om att kunna erbjuda slutanvändarna den allra senaste digitala tekniken.”

   

Genom strategiska förvärv och nyskapande innovationer med fokus på energieffektivisering och processoptimering har Xylem etablerat sig som en ledande leverantör av smarta lösningar som bidrar till att lösa de komplexa utmaningar som vattenindustrin har. 

>>Läs hela pressmeddelandet här!

   
   
   

 

Om Xylem

Xylem (XYL) är ett ledande globalt vattenteknikföretag som ägnar sig åt att utveckla innovativa teknologiska lösningar för världens vattenutmaningar. Företagets produkter och tjänster transporterar, behandlar, bevakar och återför vatten till miljön för allmännyttiga företag, industri, bostäder och kommersiella byggnader samt inom jordbruket. Genom bolagets förvärv av Sensus i oktober 2016 utökade Xylem sin produktportfölj med smart mätutrustning, nätverksteknik och avancerade dataanalytiska instrument för vatten-, gas, och elindustrin. Det sammanslagna bolagets knappt 16 000 medarbetare besitter omfattande applikationsexpertis med stort fokus på att identifiera mångsidiga, hållbara lösningar. Xylem, vars huvudkontor ligger i Rye Brook New York, hade en omsättning på 3,7 miljarder USD under 2015 och är verksamt i över 150 olika länder genom en rad marknadsledande varumärken. 

 

Namnet Xylem härstammar från klassisk grekiska och är den vävnad som transporterar vatten i växter. Namnet belyser vår ingenjörskonst inom vattenområdet genom att förknippa den med den bästa sortens vattentransport – den som finns i naturen. För mer information, besök oss på www.xylem.com/se

 

 

 

Taggar:

Om oss

Hur kan Xylem hjälpa dig? Xylem (XYL) är en världsledande leverantör av vattenteknologi. Vi transporterar, renar, testar och hjälper våra kunder använda vatten på ett effektivt sätt inom kommunala anläggningar liksom i bostäder och kommersiella byggnader, samt industri och jordbruk. Företaget är verksamt i över 150 länder med ett antal marknadsledande varumärken och våra medarbetare besitter bred applikationsexpertis med stark inriktning på att hitta lokala lösningar på värdens mest utmanande vatten- och avloppsproblem. Xylem som lanserades under 2011 efter avknoppning av den vattenrelaterade verksamheten inom ITT Corporation, har sitt huvudkontor vid Rye Brook, NY, med 2013 intäkter på 3,8 miljarder USD och 12 500 anställda jorden runt. Namnet Xylem härstammar från den gamla grekiskan och är en vävnad som transporterar vatten i växter och belyser den effektiva tekniken i vår vattenfokuserade verksamhet genom att förknippa den med det bästa systemet för vattentransport som finns - naturens eget. För mer information, besök oss gärna på http://www.xylem.com/se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar