YA får Arbetsförmedlingens förtroende att utbilda mätnings- och GIS-tekniker

YrkesAkademin vann upphandlingen för GIS-tekniker och får fortsatt förtroende att bedriva utbildningen mättekniker enligt tilldelningsbeslut som Arbetsförmedlingen offentliggjorde den 23 april 2018.

GIS-tekniker (geografiskt informationssystem) är en ny arbetsmarknadsutbildning där YrkesAkademin tilldelats leveransområde Stockholm. Utbildningen omfattar löpande kursstarter. Avtalet skrivs på 2 år med möjlig förlängning på ett plus ett år till, och sträcker sig därmed som längst till 2022. Omsättningen beräknas bli 2,5 miljoner kronor årligen, beroende på antalet kursdeltagare.

YrkesAkademin har bedrivit arbetsmarknadsutbildningen mättekniker sedan 2013. Arbetsförmedlingen har beslutat att YA även fortsättningsvis får bedriva utbildningen i område Stockholm och Göteborg. Avtalstiden sträcker sig som längst till 2022 från avtalstecknande och omsättningen förväntas fortsätta ligga i samma nivå som idag på ungefär 7,5 miljoner kronor årligen.

YrkesAkademins vd Jan Larsson, kommenterar:

Det är med glädje jag kan konstatera att vi fått förtroende att fortsätta bedriva den framgångsrika utbildningen av mätningstekniker. En stor majoritet av kursdeltagarna har fått jobb efter utbildningen och efterfrågan på kompetensen är fortsatt stor. Mättekniker har en varierad arbetsmarknad att gå till efter avslutad utbildningen och såväl konsultföretag, kommunala och statliga myndigheter har behov av mättekniker.

GIS-tekniker blir ett nytt utbildningsområde för YA, vilket gör att den ytterligare diversifierar vår utbildningsportfölj. Geodatabranschen växer, andelen pensionsavgångar de närmsta åren är stor och nya kompetensbehov växer fram i och med digitaliseringen. Vi ser därför fram emot att få bidra till kompetensförsörjningen även i denna viktiga bransch.

Samtliga nämnda tilldelningsbeslut ovan kan resultera i kontrakt efter en så kallad avtalsspärr som löper över tio dagar från Arbetsförmedlingens offentliggörande.


För IR frågor, vänligen kontakta:

YA Holding AB (publ)

Att. Mikael Vesterlund

Tel.nr: 46 (0) 23 586 90

E-post: mikael.vesterlund@ya.se

För pressfrågor, vänligen kontakta:

YA Holding AB (publ)

Att. Ida Lantz

Tel.nr: 46 (0) 23 585 25

E-post: ida.lantz@ya.se


Taggar:

Om oss

YA Holding och dess dotterbolag är ett utbildningsföretag med verksamhet i Sverige som bedrivs huvudsakligen i YrkesAkademin, det största dotterbolaget. YrkesAkademin är idag ett av Sveriges ledande utbildningsföretag inom kvalificerad yrkesutbildning. Bolaget bedriver utbildning inom flera områden såsom transport, entreprenad, industri och service.

Prenumerera