YA Holding AB (publ) offentliggör bokslutskommuniké 2017

YA Holding AB (publ) offentliggör nu bokslutskommuniké för helåret 2017.

Rapporten finns tillgänglig i elektronisk form på www.ya.se

Denna information är sådan som YA Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 februari 2018 klockan 08:00. 

För IR frågor, vänligen kontakta:

YA Holding AB (publ)

Att. Mikael Vesterlund

Tel.nr: 46 (0) 23 586 90

E-post: mikael.vesterlund@ya.se

För pressfrågor, vänligen kontakta:

YA Holding AB (publ)

Att. Kristina Backlund

Tel.nr: 46 (0) 23 584 44

E-post: kristina.backlund@ya.se


Om oss

YA Holding och dess dotterbolag är ett utbildningsföretag med verksamhet i Sverige som bedrivs huvudsakligen i YrkesAkademin, det största dotterbolaget. YrkesAkademin är idag ett av Sveriges ledande utbildningsföretag inom kvalificerad yrkesutbildning. Bolaget bedriver utbildning inom flera områden såsom transport, entreprenad, industri och service.

Prenumerera