YrkesAkademin tilldelas vuxenutbildning i Norrköpings kommun och Järfälla kommun

Norrköpings kommun och Järfälla kommun har fattat beslut om att anta YrkesAkademin på tre program som löper på maximalt fyra år.

Följande yrkesinriktade program har Norrköpings kommun antagit YrkesAkademin på:

  • Bygg- och anläggningsprogrammet 
  • Fordon- och transportprogrammet
  • Fastighetsprogrammet 

Följande yrkesinriktade program har Järfälla kommun antagit YrkesAkademin på:

  • Bygg- och anläggningsprogrammet 
  • Fordon- och transportprogrammet 
  • VVS- och fastighetsprogrammet 

Det beräknade totala värdet för upphandlingarna enligt kommunerna ligger på runt 15 miljoner kronor per år.

– Jag är glad över att vi har fått detta förtroende att arrangera yrkesinriktade program och ge fler människor den yrkeskompetens som krävs för att komma i arbete. Runt två tredjedelar av de som går våra utbildningar får jobb inom tre månader. På så sätt vill vi bidra till tillväxt, kompetensförsörjning och integration i Norrköping och Järfälla, säger YrkesAkademins vd Jan Larsson.

Tilldelningsbeslutet kan resultera i kontrakt efter avtalsspärrarna har löpt vilket är 2:a respektive 5:e mars.  

För IR frågor, vänligen kontakta:

YA Holding AB (publ)

Att. Mikael Vesterlund

Tel.nr: 46 (0) 23 586 90

E-post: mikael.vesterlund@ya.se

För pressfrågor, vänligen kontakta:

YA Holding AB (publ)

Att. Kristina Backlund

Tel.nr: 46 (0) 23 584 44

E-post: kristina.backlund@ya.se


Om oss

YA Holding och dess dotterbolag är ett utbildningsföretag med verksamhet i Sverige som bedrivs huvudsakligen i YrkesAkademin, det största dotterbolaget. YrkesAkademin är idag ett av Sveriges ledande utbildningsföretag inom kvalificerad yrkesutbildning. Bolaget bedriver utbildning inom flera områden såsom transport, entreprenad, industri och service.

Prenumerera