YrkesAkademin upprättar samhällsnyttigt samarbete med Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund

Under veckan har YrkesAkademin upprättat ett samarbete med Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund (FAK) där avtalet ger FAK rätt att låna bussar, lastbilar, lastbilar med släp samt lektionssalar och manöverplan för utbildning av förare inom krisberedskap.

Kristian Reinoso, Kansli/Utbildningschef Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund, säger i en kommentar:

– Det känns jättebra för oss att börja samarbeta med YrkesAkademin där vi båda kan samverka i det här krisberedskapsarbetet och där båda parter utgör samhällsnytta. 

Magnus Almquist, Affärsområdeschef YrkesAkademin, kommenterar:

– Som en ledande utbildningsaktör inom buss- och lastbilsyrken känns det väldigt roligt att även göra samhällsnytta genom samarbetet med FAK. Jag har stor respekt för Automobilkårernas fantastiska engagemang, utbildningar och inte minst den nytta de gör för samhället vid en krissituation. Vi ser verkligen fram emot detta!

För pressfrågor, vänligen kontakta:

YA Holding AB (publ)

Att. Pantea Guogardi

Tel.nr: 46 (0) 23 584 42

E-post: pantea.guogardi@ya.se


Om oss

YA Holding och dess dotterbolag är ett utbildningsföretag med verksamhet i Sverige som bedrivs huvudsakligen i YrkesAkademin, det största dotterbolaget. YrkesAkademin är idag ett av Sveriges ledande utbildningsföretag inom kvalificerad yrkesutbildning. Bolaget bedriver utbildning inom flera områden såsom transport, entreprenad, industri och service.

Prenumerera