Information till aktieägare i Yield Life Science AB (publ) avseende utdelning av aktier i innehavet Isofol Medical AB (publ)

Se bifogad pdf

Om oss

Yield Life Science utvecklar en portfölj av företag inom läkemedel och medicinteknik med potential för kraftig värdetillväxt.