Isofol Medical har framgångsrikt avslutat ISO-MTX-003-studien

Yield Life Science’s intressebolag Isofol Medical har meddelat att studien ISO-MTX-003, som utvärderar Modufolin® som räddningsterapi (efter två cycler med HDMTX-behandling), har avslutats. Studien, en öppen Fas I/II-studie som pågått på fem sjukhus i Europa, har framgångrikt uppfyllt rekryteringsmålen. Totalt har sju patienter med osteosarkom framgångsrikt genomfört sin behandling med Modufolin®; fyra patienter med 15 mg/m2 och tre med 7.5 mg/m2. Som ett resultat kommer Isofol Medical fortsätta att bedriva utveckling av Modufolin® som ett antidot för osteosarkompatienter efter HDMTX–behandling.

Mer detaljerad information om nyheten finns på www.isofolmedical.se

Yield Life Science har sedan 2008 varit en av huvudägarna i Isofol Medical. I samband med noteringen av Isofol Medical på Nasdaq First North Premiere i april 2017 delade Yield Life Science ut en större del av sitt innehav i bolaget till aktieägarna i Yield Life Science. Idag äger Yield Life Science 969 251 aktier i Isofol Medical. Innehavet är i stort den enda tillgången i Yield Life Science.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol är ett onkologibolag som kliniskt utvecklar Modufolin som ett förstahandsval vid behandling av spridd kolorektalcancer och som standardterapi vid högdosbehandling med metotrexat av osteosarkom. Isofol ämnar därmed ersätta de existerande folatbaserade läkemedlen leukovorin och levoleukovorin, vilka idag anses vara standardbehandling inom dessa indikationsområden. Genom ett världsomfattande, exklusivt licensavtal innehar Isofol Medical alla rättigheter till att globalt kommersialisera Modufolin® för cancerbehandling samt tillgång till Merck KGaAs (Darmstadt, Tyskland) patentskyddade tillverkningsprocess och produktionsförmåga.

Om Modufolin®

Modufolin (aktiv ingrediens: [6R]-5,10-methylenetetrahydrofolate) är ett nytt folatbaserat läkemedel framtaget för att öka effekten och minska biverkningarna vid cancerbehandling med cytostatika. Modufolin innehåller den aktiva metaboliten hos alla folatbaserade läkemedel som används kliniskt, inklusive leukovorin och levoleukovorin. Till skillnad från dessa kräver inte Modufolin metabol aktivering för att åstadkomma en klinisk effekt hos en patient. Det gör behandlingen oberoende av patientens genetiskt styrda förmåga att omvandla folater och utvärderas för nuvarande i två kliniska fas 2-studier.

För mer info:
Anders Hilmersson, VD Yield Life Science, 0709 424835

Anders Rabbe, VD, Isofol

Mob: +46 70 764 65 00

E-post: anders.rabbe@isofolmedical.com

Yield är ett listat investeringsbolag som utvecklar en portfölj av företag inom läkemedel och medicinteknik med potential för kraftig värdetillväxt.

Yield Life Science AB, S Allégatan 13, 413 01 Göteborg Tel 0709-424835 info@yield.nu

Om oss

Yield Life Science utvecklar en portfölj av företag inom läkemedel och medicinteknik med potential för kraftig värdetillväxt.

Prenumerera

Dokument & länkar