Isofol Medical noteras på Nasdaq First North Premier och finansierar registreringsstudien för Modufolin®

Som tidigare meddelats avser Yield Life Science att till sina aktieägare dela ut motsvarande 60 % av sitt innehav i Isofol Medical. Förslaget är villkorat av beslut på årsstämma onsdag den 15 mars. Efter utdelningen minskar Yield Life Science’s ägarandel till 969 251 aktier motsvarande cirka 6,1 % av aktiekapitalet.

Isofol Medical har idag meddelat sin avsikt att notera bolagets aktie på Nasdaq First North Premier. I samband med noteringen genomför Isofol Medical en nyemission omfattande cirka 430–473 Mkr. Syftet är att finansiera den planerade registreringsstudien (pivotal studie) för bolagets läkemedelskandidat Modufolin®. Yield Life Science har ingen avsikt att deltaga i denna emission. Om emissionen tecknas fullt ut minskar Yield Life Science’s ägarandel till cirka 3%.

För mer detaljerad information om emissionen och noteringen av Isofol Medical hänvisas till www.isofolmedical.se

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol är ett onkologibolag som kliniskt utvecklar Modufolin som ett förstahandsval vid behandling av spridd kolorektalcancer och som standardterapi vid högdosbehandling med metotrexat av osteosarkom. Isofol ämnar därmed ersätta de existerande folatbaserade läkemedlen leukovorin och levoleukovorin, vilka idag anses vara standardbehandling inom dessa indikationsområden. Genom ett världsomfattande, exklusivt licensavtal innehar Isofol Medical alla rättigheter till att globalt kommersialisera Modufolin® för cancerbehandling samt tillgång till Merck KGaAs (Darmstadt, Tyskland) patentskyddade tillverkningsprocess och produktionsförmåga.

Om Modufolin®

Modufolin (aktiv ingrediens: [6R]-5,10-methylenetetrahydrofolate) är ett nytt folatbaserat läkemedel framtaget för att öka effekten och minska biverkningarna vid cancerbehandling med cytostatika. Modufolin innehåller den aktiva metaboliten hos alla folatbaserade läkemedel som används kliniskt, inklusive leukovorin och levoleukovorin. Till skillnad från dessa kräver inte Modufolin metabol aktivering för att åstadkomma en klinisk effekt hos en patient. Det gör behandlingen oberoende av patientens genetiskt styrda förmåga att omvandla folater och utvärderas för nuvarande i två kliniska fas 2-studier.

För ytterligare information, kontakta:

Anders Rabbe, VD, Isofol

Mob: +46 70 764 65 00

E-post: anders.rabbe@isofolmedical.com

Jan-Eric Österlund, styrelseordförande, Isofol

Mob: +44 77 853 68 155

E-post: jan-eric@osterlund.co.uk

Yield Life Science ägarandel

Yield Life Science ägarandel uppgår, innan ovan nämnda nyemission och utdelning till aktieägarna, till 15,3 % i Isofol Medical. Yield Life Science är, tillsammans med bolaget grundare Bengt Gustavsson, huvudägare i Isofol Medical.

För mer info:
Anders Hilmersson, VD Yield Life Science, 0709 424835

Denna information är sådan information som Yield Life Science är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2017.

Yield är ett listat investeringsbolag som utvecklar en portfölj av företag inom läkemedel och medicinteknik med potential för kraftig värdetillväxt.

Yield Life Science AB, S Allégatan 13, 413 01 Göteborg Tel 0709-424835 info@yield.nu

Om oss

Yield Life Science utvecklar en portfölj av företag inom läkemedel och medicinteknik med potential för kraftig värdetillväxt.

Prenumerera

Dokument & länkar