Marknadsmeddelande 42/18– Yield Life Science AB avnoteras från AktieTorget efter marknadens stängning den 27 februari 2018

Yield Life Science AB avnoteras från AktieTorget efter marknadens stängning den 27 februari 2018, se pressmeddelande från bolaget för mer information.

Information om aktien:
Kortnamn: YILD
ISIN-kod:
SE0008434799
Orderbok-ID: 410J
CFI: ESVUFR
FISN: YIELD/SH
Organisations nr: 556451-8990
LEI: 549300HOWD02G0RICB49
Sista handelsdag på AktieTorget: 27 februari 2018

Stockholm den 16 februari 2018

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se 

Om oss

Yield Life Science utvecklar en portfölj av företag inom läkemedel och medicinteknik med potential för kraftig värdetillväxt.