Marknadsmeddelande 46/18 - Information om sakutdelning i Yield Life Science AB:s aktie

Villkorat beslut på Yield Life Science AB:s (Bolaget) årsstämma den 26 februari 2018 kommer sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till utdelning av aktier i Isofol Medical AB bli den 27 februari 2018. Avstämningsdag är den 1 mars 2018.

Sexton (16) aktier i Bolaget medför rätt till en (1) aktie i Isofol Medical.

Notera att Bolagets aktie avnoteras efter marknadens stängning den 27 februari 2018. (Se marknadsmeddelande 42/18).

Information om aktien:
Kortnamn: YILD
ISIN-kod: SE0008434799
Orderbok-ID: 410J
CFI: ESVUFR
FISN: YIELD/SH
Utdelning: aktier i Isofol Medical

Stockholm den 20 februari 2018

AktieTorget
08 511 68 000
info@aktietorget.se 

Om oss

Yield Life Science utvecklar en portfölj av företag inom läkemedel och medicinteknik med potential för kraftig värdetillväxt.