Marknadsmeddelande 55/17 – Yield Life Science AB:s aktier handlas exkl. utdelning av intressebolaget Isofol Medical AB den 16 mars 2017

Förutsatt godkännande på årsstämman den 15 mars 2017 handlas aktierna
exklusive rätt till utdelning av intressebolaget Isofol Medical AB den 16 mars 2017. Sista dag för handel inklusive rätt till utdelning är den 15 mars 2017.

Tio (10) aktier i Yield Life Science AB berättigar till en (1) aktie i Isofol Medical AB.

Avstämningsdag är den 17 mars 2017.

Information om aktien:
Kortnamn: YILD
ISIN-kod: SE0008434799
Orderbok ID: 60178
Utdelning: Aktier i Isofol Medical AB
Handel exkl. utdelning: 16 mars 2017

Observera att orderboken rensas efter stängning den 15 mars 2017.

Stockholm den 13 mars 2017

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via
e-post info@aktietorget.se

Om oss

Yield Life Science utvecklar en portfölj av företag inom läkemedel och medicinteknik med potential för kraftig värdetillväxt.