Yield Life Science avnoterar aktien och söker ny verksamhet

Styrelsen i Yield Life Science har beslutat att avnotera aktien från AktieTorget. Sista handelsdag i Yield Life Science-aktien blir tisdagen den 27 februari. Det är samma datum som gäller för rätt till utdelning av aktier i Isofol Medical, enligt tidigare lämnad information. Utdelningen är villkorad av årsstämmans beslut måndag den 26 februari 2018. Efter avnoteringen söker Yield Life Science ny verksamhet för bolaget för att möjliggöra en ny notering av aktien.

Bakgrunden till avnoteringen är den utdelning av aktier i Isofol Medical som förväntas beslutas av årsstämman den 26 februari. Utdelningen innebär att Yield Life Science därefter blir ett bolag utan substantiella tillgångar och verksamhet. Förhoppningen är att Yield Life Science kan finna ny verksamhet för bolaget och därmed åter notera aktien.

För mer info:
Anders Hilmersson, VD Yield Life Science, 0709 424835

Denna information är sådan information som Yield Life Science är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2018.

Yield är ett listat investeringsbolag som utvecklar en portfölj av företag inom läkemedel och medicinteknik med potential för kraftig värdetillväxt.

Yield Life Science AB, S Allégatan 13, 413 01 Göteborg Tel 0709-424835 info@yield.nu 

Om oss

Yield Life Science utvecklar en portfölj av företag inom läkemedel och medicinteknik med potential för kraftig värdetillväxt.

Prenumerera

Dokument & länkar