Yield Life Science meddelar avstämningsdag för utdelning av aktier i Isofol Medical

Styrelsen i Yield Life Science har beslutat att som avstämningsdag för rätt till utdelning av aktier i Isofol Medical ska fredag den 17 mars gälla. Sista handelsdag i Yield Life Science-aktien med rätt till utdelning blir onsdagen den 15 mars. Aktierna beräknas vara på aktieägarnas depåer tisdag den 21 mars. Utdelningen är villkorad av årsstämmans beslut onsdag den 15 mars.

Styrelsen i Yield Life Science föreslår på årsstämman i Yield Life Science den 15 mars att en del av innehavet, motsvarande cirka 60 procent, i Isofol Medical delas ut till aktieägarna. Beslutet innebär att var tionde aktie i Yield Life Science ger rätt till en aktie i Isofol Medical. Styrelsen i Isofol Medical har för avsikt att notera bolagets aktier på Nasdaq First North Premier.

Efter utdelningen minskar Yield Life Science innehav i Isofol Medical från 2 466 500 stycken aktier till 969 251 motsvarande ca 6,1 %.

Om Modufolin®

Modufolin® (aktiv ingredient: [6R]-5,10-methylenetetrahydrofolate) är ett nytt folatbaserat läkemedel framtaget för att öka effekten och minska biverkningarna vid cancerbehandling med antimetaboliter. Modufolin® innehåller den aktiva metaboliten hos alla dagens folatbaserade läkemedel som används kliniskt, inklusive leukovorin och levoleukovorin. Till skillnad från dessa kräver inte Modufolin® metabol aktivering för att åstadkomma en klinisk effekt hos en patient. Det gör behandlingen oberoende av patientens ärftliga förmåga att omvandla folater och utvärderas för nuvarande i två kliniska fas 2-studier. 

Om Isofol Medical AB

Isofol Medical AB är ett onkologibolag som kliniskt utvecklar Modufolin® som ett förstahandsval vid behandling av spridd kolorektal cancer och som standardterapi vid högdosbehandling med metotrexat av osteosarkom. Genom ett världsomfattande, exklusivt licensavtal innehar Isofol Medical kommersialiseringsrättigheterna till Modufolin® samt tillgång till Merck KGaAs (Darmstadt, Tyskland) patentskyddade tillverkningsprocess och produktionsförmåga.

www.isofolmedical.se

För mer info:
Anders Hilmersson, VD Yield Life Science, 0709 424835

Denna information är sådan information som Yield Life Science är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2017.

Yield är ett listat investeringsbolag som utvecklar en portfölj av företag inom läkemedel och medicinteknik med potential för kraftig värdetillväxt.

Yield Life Science AB, S Allégatan 13, 413 01 Göteborg Tel 0709-424835 info@yield.nu

Om oss

Yield Life Science utvecklar en portfölj av företag inom läkemedel och medicinteknik med potential för kraftig värdetillväxt.

Prenumerera

Dokument & länkar