YIT säljer bostäder i huvudstadsregionen och tillväxtcentra till Ålandsbanken Bostadsfond

 

 

YIT säljer bostäder i huvudstadsregionen och tillväxtcentra till Ålandsbanken Bostadsfond


YIT och Ålandsbankens nya bostadsfond har undertecknat ett avtal om försäljning av 221 bostäder i huvudstadsregionen och andra tillväxtcentra i Finland. Avtalets värde uppgår till cirka 43 miljoner euro.

”Vi är glada över att vi är de första att få samarbeta med Ålandsbankens nya bostadsfond.  Det känns fint att få en ny nationell aktör på marknaden och kunna öka bostadsutbudet på de ställen där det finns efterfrågan på hyresbostäder. Denna affär ger oss möjlighet att starta nya objekt och erbjuda arbetsplatser inom byggnadsbranschen”, säger Harri Isoviita, affärsdirektör på YIT.

Ålandsbanken lanserade en ny bostadsfond på marknaden i början av året. Fonden är även avsedd för privatplacerare.

”Att inleda samarbete med Finlands största bostadsbyggare är ett betydande första steg och detta avtal ger oss snabbt en mycket diversifierad bostadsportfölj. Detta avtal skapar en bra grund för framtida tillväxt. Efterfrågan på hyresbostäder är stark i huvudstadsregionen och tillväxtcentra och enligt vår syn kommer efterfrågan att öka. Marknaden har tagit emot den nya fonden på ett positivt sätt och fondens investeringskapital uppgår redan till cirka 55 miljoner euro”, berättar Antti Valkama, placeringsdirektör på Ålandsbanken.

    

Ytterligare information:

Harri Isoviita, affärsenhetsdirektör, Bostadsbyggande, YIT Finlands byggtjänster, tfn 040 553 3833, harri.isoviita@yit.fi

Matti Koskela, affärsenhetsdirektör, Husbyggande, YIT Finlands byggtjänster, tfn 040 557 6520, matti.koskela@yit.fi

Antti Valkama, placeringsdirektör, Ålandsbanken Asset Management Ab, tfn 0204 293 732, antti.valkama@alandsbanken.fi

Stefan Wiklund, direktör, Ålandsbanken Asset Management Ab, tfn 0204 293 733, stefan.wiklund@alandsbanken.fi

Tom Pettersson, verkställande direktör, Ålandsbanken Fondbolag Ab, tfn 0204 291 266, tom.pettersson@alandsbanken.fi

 

YIT är ett betydande europeiskt serviceföretag inom fastighets- och byggbranschen samt industrin.  Vi betjänar kunder i 14 länder i Norden, Mellaneuropa, Ryssland och Baltikum med hjälp av över 25 000 professionella medarbetare. Vi har vuxit tillsammans med våra kunder i över hundra år och utvecklat våra tjänster i takt med förändringarna i samhället. Vi har för avsikt att gå vidare på samma väg. Vår vision är att vara en föregångare som skapar och upprätthåller en god livsmiljö. År 2012 uppgick YIT:s omsättning till cirka 4,7 miljarder euro. YIT:s aktie noteras på NASDAQ OMX Helsinki Oy. www.yit.fi

Ålandsbanken Bostadfond Specialplaceringsfond är den första specialplaceringsfonden i Finland som är tillgänglig för alla investerare. Bostadsfonden inledde sin verksamhet 31.12.2012. Fondandelar kan tecknas och inlösas fyra gånger per år. Den nationella aktören Realia Management Oy ansvarar för bostädernas uthyrning.

 

Prenumerera