Nytt forum lyfter fram mänsklig helhetssyn och hållbarhet för ett bättre samhälle

Både samhälle och individ har mycket att vinna på en ökad helhetssyn på människan och miljön. Det tar man fasta på i det nya samhällsprojektet Ytterjärna Forum som nu lanserar en fördjupande nyhetssajt med artiklar, exempel och kommentarer kring händelser, forskning och initiativ som kan bidra till ett bättre samhälle.

Ytterjärna Forum fokuserar på områdena vård och omsorg, mat och odling, utbildning samt kultur, och vill belysa vad en tydlig inriktning på hela människan och hennes miljö kan innebära. Det görs med hjälp av exempel, kunskaper och impulser från ett brett spektrum av aktörer och tänkare i olika delar av samhället, både i Sverige och internationellt. Bland mycket annat exempel från moderna antroposofiskt inspirerade verksamheter, där Ytterjärna Forum har sin hemvist.

– Vi tar nu ett större och bredare grepp kring sådant som många i samhälle, näringsliv och forskning idag verkar för och som har mycket gemensamt med det som i praktiken är typiskt för modern antroposofi. Här finns en stor öppenhet för både tankemässig och praktisk samverkan. Det intressanta är hur vi tillsammans kan utveckla och bidra till ett samhälle där det mänskliga hela tiden står i fokus, säger Anders Kumlander, ordförande i Vidarstiftelsen och ansvarig för Ytterjärna Forum. 

Läs mer på www.ytterjarnaforum.se

För ytterligare information:

Anders Kumlander, ordförande Vidarstiftelsen, anders@ytterjarnaforum.se, 08-553 550 57


Staffan Nilsson, presskontakt, press@ytterjarnaforum.se, 070-592 27 20

Taggar:

Prenumerera