Om oss

Zacco är en av Europas största konsultbyråer inom immaterialrätt. Vi bistår kunder med teknisk, juridisk och strategisk rådgivning, från idéstadiet till lanseringen av den färdiga produkten eller tjänsten, samt vid förhandlingar, konflikter och i rättsprocesser. Utöver skydd av immaterialrättigheter erbjuder Zacco strategisk rådgivning i syfte att öka sina kunders konkurrenskraft genom ett effektivt och professionellt användande av sina immaterialrättigheter. Zacco är heltäckande inom immaterialrätt och med expertis inom samtliga teknikområden. Många av Zaccos konsulter är europapatent-, varumärkes- och/eller designombud. Zacco, med sina cirka 500 medarbetare, har kontor i Sverige, Danmark, Norge, Holland och Tyskland. Besök www.zacco.se för ytterligare information.