ICANN bjuder in allmänheten att framföra synpunkter på nya toppdomänerna

Som en del av processen att expandera de generiska toppdomänerna (s k gTLD), inbjuder nu ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) allmänheten att ge sina synpunkter och förslag avseende ”stängda” generiska toppdomänsansökningar.

Bestämmelserna relaterade till ansökningsprocessen för generiska strängar diskuteras för närvarande och ICANN efterlyser allmänhetens synpunkter på följande:

  • Hur man skall avgöra huruvida en sträng är generisk eller inte
  • Under vilka premisser skall den som driver en speciell toppdomän tillåtas besluta om så kallade ”öppna” eller ”stängda” registreringspolicys

ICANN kommer att gå igenom alla synpunkter som inkommer och göra en sammanfattning och analys som Styrelsens kommitté för nya gTLD program kommer att granska i tillägg till annan forskning och analyser som görs.

Vilken är skillnaden mellan”öppen” och ”stängd” registreringspolicy?

En ”öppen” registreringspolicy innebär att registreringar inte begränsas till en viss typ av registrant. Det är så som t e x ”.com” fungerar i dag. Det förekommer inte heller någon förhandsgranskning av en domännamnsregistrering. Om ett domännamn är tillgängligt kan det registreras av vem som helst. Tvister och/eller eventuella krav från allmänheten hanteras i efterhand via de regelsystem som finns uppsatta.

En ”stängd” registreringspolicy innebär att det finns vissa kriterier som måste uppfyllas för att någon skall kunna registrera ett domännamn. Ett exempel är den generiska toppdomänen ”.museum”, som drivs av Musedoma. En sökande till ett domännamn under ”.museum” måste visa att man är ett museum av något slag.

Generisk och skyddade termer

Frågan gäller om en generisk toppdomän skall tillåtas att vara stängd och att den som driver toppdomänen därmed har ensamrätt på användningen av toppdomänen. Bör t ex Amazon tillåtas att äga den generiska toppdomänen ”.app” eller Goodyear ”.tires” och själva kunna bestämma vilka som får eller inte får, registrera domännamn under dessa toppdomäner? Vissa menar att detta på ett allvarligt sätt skulle påverka konkurrenssituationen på en viss marknad och att det inte skulle befrämja internetutvecklingen på bästa sätt. Andra hävdar att den som betalar för en toppdomän skall ha full rätt att själv bestämma vad den vill göra med toppdomänen.

Skyddade termer är också av intresse. Skall vemsomhelst kunna registrera ett domännamn under en term som ofta är skyddad i många länder? Skall te x vem som helst kunna registrera ett domännamn under ”.doctor” eller ”.lawyer”? Och skall vilken slags juridisk person som helst kunna registrera sig under ”.gmbh” d v s tyskans motsvarighet till ”aktiebolag.

Det återstår att se vad ICANN kommer fram till efter det att allmänheten framfört sina synpunkter men man kan redan nu notera att bland andra Microsoft har tagit klar ställning emot ”stängda” generiska toppdomäner.

Då stora investeringar har gjorts av många aktörer i ansökningsprocessen och eftersom stora företag och regeringar motsätter sig vissa ansökningar, finns anledning att tro att ICANN kommer att ha vissa utmaningar då de väljer väg.

Zaccos rekommendationer

  • Om du vill veta mer om detta och/eller vill framföra dina synpunkter och förslag på ”stängda” generiska toppdomäner, besök ICANNs hemsida  http://www.icann.org/en/news/public-comment/closed-generic-05feb13-en.htm och observera att deadline för kommentarer är den 7 mars 2013.
  • Överväg om du vill registrera ditt (registrerade) varumärke i det s k Trademark Clearing House som etableras för att underlätta för varumärkesinnehavare att få information om domännamnsregistreringar som är identiska med ditt/dina varumärke/n under de nya toppdomänerna, och för att kunna registrera domännamn i förväg när så behövs. Kontakta oss gärna om du vill ha hjälp med dessa registrering.

Frågor?

Zacco följer utvecklingen noga och återkommer med fortlöpande med information om detta.

Har du frågor om de nya toppdomänerna eller om domännamn generellt, kontakta gärna Isaac Keren.

Isaac Keren

isaac.keren@zacco.com

Tel: 031-725 81 35

Om Zacco
Zacco är en ledande konsultbyrå inom immaterialrätt i Europa som bistår kunder med teknisk, juridisk och strategisk rådgivning samt vid förhandlingar, konflikter och i rättsprocesser. Utöver skydd av immateriella tillgångar, erbjuder Zacco strategisk rådgivning i syfte att öka kundernas konkurrenskraft genom ett effektivt och professionellt användande av sina immateriella tillgångar. Zacco har ca 500 medarbetare och kontor i Sverige, Danmark, Norge, Holland och Tyskland. Se www.zacco.com för mer information.

Taggar:

Om oss

Zacco är en av Europas största konsultbyråer inom immaterialrätt. Vi bistår kunder med teknisk, juridisk och strategisk rådgivning, från idéstadiet till lanseringen av den färdiga produkten eller tjänsten, samt vid förhandlingar, konflikter och i rättsprocesser. Utöver skydd av immaterialrättigheter erbjuder Zacco strategisk rådgivning i syfte att öka sina kunders konkurrenskraft genom ett effektivt och professionellt användande av sina immaterialrättigheter. Zacco är heltäckande inom immaterialrätt och med expertis inom samtliga teknikområden. Många av Zaccos konsulter är europapatent-, varumärkes- och/eller designombud. Zacco, med sina cirka 500 medarbetare, har kontor i Sverige, Danmark, Norge, Holland och Tyskland. Besök www.zacco.se för ytterligare information.

Dokument & länkar