ICANN introducerar ett s.k. Trademark Clearing House

För att underlätta för varumärkesinnehavare när listan på generiska toppdomäner utökas, etablerar ICANN ett s k Trademark Clearing House (TMCH). TMCH underlättar för varumärkesinnehavare genom att man endast behöver anföra sin varumärkesrättighet vid ett tillfälle till en gemensam databas. Den gemensamma databasen används sedan som grund vid samtliga lanseringar av nya toppdomäner.

Genom att registrera sitt varumärke i TMCH så får varumärkesinnehavare två huvudsakliga fördelar:

  • Företrädesrätt När nya toppdomäner kontinuerlig introduceras, kommer du som varumärkesinnehavare direkt att få information om detta och kan ansöka om ditt varumärke som domännamn under de toppdomäner du är intresserad av. Om du registrerar ett domännamn i detta tidiga skede, kallas det för att man registrerar domännamnet under ”sunrise”-perioden. Även i Sunrisefasen kan det dock finnas andra parter med varumärkesrättigheter för samma ”märke” men i olika branscher vilket innebär att man inte är garanterad en specifik domännamnsregistrering för att man registrerat sitt varumärke i TMCH.

  • 60 dagars bevakning. Om du inte registrerar domännamnet, kommer du att få information om andra som ansöker om domännamn som är identiska med ditt registrerade varumärke. Parallellt kommer den som ansökt om domännamnet att få information om att det domännamn den ansökt om är identisk med ett registrerat varumärke. Registreringen kommer inte att stoppas men varumärkesinnehavaren kommer att kunna reagera te x genom att lämna in ett en ansökan om prövning om registreringen strider mot registreringsreglerna.. Observera dock att bevakningen endast gäller i 60 dagar från det att den nya toppdomänen har öppnats. Diskussioner pågår om att eventuellt förlänga denna tidsrymd.

Zaccos rekommendationer

  • Överväg att registrera ditt (registrerade) varumärke i det s k Trademark Clearing House. Zacco har redan det varumärkesunderlag som är nödvändigt för att registrera varumärken i Trademark clearing House för våra kunder och kan hjälpa till med ansökningsprocessen så snart Trademark Clearing House öppnar, vilket beräknas ske under det första kvartalet 2013.  Vi rekommender dig att kontakta din varumärkeskonsult snarast möjligt för att diskutera vilka varumärken som bör och kan registreras.
  • Om du inte redan är kund hos Zacco, vänligen kontakta oss så kan vi hjälpa till med din registrering.

Frågor?

Zacco följer utvecklingen noga och återkommer fortlöpande med information om detta.

Har du frågor om de nya toppdomänerna eller om domännamn generellt, kontakta gärna Isaac Keren.

Isaac Keren

isaac.keren@zacco.com

Tel: 031-725 81 35

Om Zacco
Zacco är en ledande konsultbyrå inom immaterialrätt i Europa som bistår kunder med teknisk, juridisk och strategisk rådgivning samt vid förhandlingar, konflikter och i rättsprocesser. Utöver skydd av immateriella tillgångar, erbjuder Zacco strategisk rådgivning i syfte att öka kundernas konkurrenskraft genom ett effektivt och professionellt användande av sina immateriella tillgångar. Zacco har ca 500 medarbetare och kontor i Sverige, Danmark, Norge, Holland och Tyskland. Se www.zacco.com för mer information.

Taggar:

Om oss

Zacco är en av Europas största konsultbyråer inom immaterialrätt. Vi bistår kunder med teknisk, juridisk och strategisk rådgivning, från idéstadiet till lanseringen av den färdiga produkten eller tjänsten, samt vid förhandlingar, konflikter och i rättsprocesser. Utöver skydd av immaterialrättigheter erbjuder Zacco strategisk rådgivning i syfte att öka sina kunders konkurrenskraft genom ett effektivt och professionellt användande av sina immaterialrättigheter. Zacco är heltäckande inom immaterialrätt och med expertis inom samtliga teknikområden. Många av Zaccos konsulter är europapatent-, varumärkes- och/eller designombud. Zacco, med sina cirka 500 medarbetare, har kontor i Sverige, Danmark, Norge, Holland och Tyskland. Besök www.zacco.se för ytterligare information.

Prenumerera

Dokument & länkar