Förändringar i Zapp AB

ZAPP AB (publ) ZAPPs grundare Sven EM Fredriksson har lämnat bolagets styrelse och befattningen som VD i det av ZAPP AB helägda dotterbolaget ZAPP Development AB. Efter det beslut som fattades på bolagsstämman 28. september om förstärkning av bolagets finansiering genom upptagande av lån mot konvertibla skuldförbindelser, har Stiftelsen Industrifonden och Länsförsäkringar Älvsborg AB förvärvat 250.000 aktier i ZAPP AB från Sven EM Fredrikssons bolag Fiber Invent AB. Industrifonden och Länsförsäkringar Älvsborg har från Fiber Invent även övertagit ett konvertibelt lån till ZAPP AB på 1,1 MSEK. Frågor besvaras av styrelsens ordförande Dag Jarness, telefon 08- 51020145 eller VD Gunnar Spångberg, telefon 0520-498010. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/06/20011206BIT00300/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/06/20011206BIT00300/bit0001.pdf

Om oss

ZAPP tillverkar miljövänliga isoleringsskivor av nedbrytnings- och förnyelsebar cellulosafiber, bindemedel och luft. En prognos för ZAPPs möjliga marknads-andel på sikt är 20 000 ton i Sverige, 200 000 ton i Europa och 500 000 ton i USA.

Dokument & länkar