Halvårsrapport ZAPP AB (publ.) 1 september 1999 - 29 februari 2000

Halvårsrapport ZAPP AB (publ.) 1 september 1999 - 29 februari 2000 Första halvårsrapporten som börsbolag ZAPP AB genomförde under hösten en emission som tillförde bolaget 10 Msek och notering skedde genom AktieTorget på Stockolms Fondbörs. Bolaget har genom emissionen fått cirka 400 nya aktieägare, många med anknytning till byggbranschen. Projekteringar och investeringar genomförs som planerat och alla större maskiner som ingår i produktionsprocessen är beställda. Leveranser kommer att ske succesivt med början under april, varefter montage och testkörningar sker under våren. Fabriken kommer att vara produktionsklar under augusti-september år 2000 vilket följer tidplanen. Kostnaderna för beställda maskiner håller sig väl inom budgetramen. Företagets organisation håller på att byggas upp. Ansvariga för produktion och logistik är anställda i bolaget. Rekrytering av marknadschef och ekonomichef pågår. Industrifonden har till styrelseledamot nominerat Lennart Samuelsson, som är investeringsansvarig på fonden. Länsförsäkringar, som är stor delägare i bolaget, har nominerat Ing-Marie Odegren som är VD i Alingsåshem och ledamot i styrelsen för Länsförsäkringar. Inval kommer att föreslås på kommande bolagsstämma. ZAPP kommer att etableras i Hercules tidigare fabrik i Lilla Edet. Lokalerna är belägna direkt intill riksväg 45 med bra exponering och är väl anpassade till bolagets behov av produktionsytor, kontor och testlaboratorium. Marknaden för isoleringsprodukter utvecklas mot ett högre miljötänkande hos både byggare och slutanvändare. Från flera håll har ett stort intresse uttryckts för att använda ZAPP´s miljövänliga isoleringsskiva med syftet att därigenom bidraga till att slutprodukten får en tydlig miljöprofil. Ljungskile den 20 mars 2000 Sven EM Fredriksson Verkställande direktör Information till aktieägarna ZAPP AB lämnar fortlöpande information till aktieägarna genom pressmeddelanden på i första hand AktieTorgets hemsida och AktieTorgets sidor på TV4. Samtidigt publiceras informationen på bolagets hemsida zappab.com. och till nyhetsbyråer. Direkt till aktieägarna skickas hel- och halvårsrapporter med kommentarer och övrig information. De aktieägare som önskar erhålla pressmeddelande via e-mail kan beställa detta genom zapp.ab@telia.com. "ZAPP AB skall med lönsamhet tillverka, försälja och vidare- utveckla miljöriktiga isoleringsskivor baserade på cellulosafiber" ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/22/20000322BIT00970/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/22/20000322BIT00970/bit0002.pdf

Om oss

ZAPP tillverkar miljövänliga isoleringsskivor av nedbrytnings- och förnyelsebar cellulosafiber, bindemedel och luft. En prognos för ZAPPs möjliga marknads-andel på sikt är 20 000 ton i Sverige, 200 000 ton i Europa och 500 000 ton i USA.

Prenumerera

Dokument & länkar