Delårsrapport Zenergy AB (publ), Januari – Mars 2018

Sammanfattning av delårsrapporten Q1 - 2018

Koncernen, belopp i KSEK               Q1 2018        Q1 2017          2017

Nettoomsättning                             19 006            1 266             36 831
Resultat för perioden                     -12 712           -5 365            -29 543
Balansomslutning                            84 838          59 153           102 568
Soliditet                                            42,0%           51,7%              46,8%
Likvida medel                                   7 085            5 562             19 236
Resultat per aktie, kr                        -0,39               -0,35                -0,91


  •  Samarbetet med K-fastigheter värt ca 700 MSEK under en femårsperiod. Samarbetet genom ramavtalet med Karlsson Equity Holding AB och beställningsåtagandena är villkorat av att ett första byggprojekt om 26 lägenheter i Ödåkra blir godkänd vid slutbesiktning under 2018 ”Ödåkra projektet”
  •  Leveranser av 89 ZIP-Bostäder till Wallenstam Fastigheter AB värda ca 28 MSEK
  •  Avtal med K-Bostad Heby AB gällande köp av 22 ZIP-Bostäder värt ca 10 MSEK
  •  Delfinansiering av statliga Vinnova för utvecklingen av WoodXZIP, en träbyggnadskonstruktion med Zenergys patenterade ZIP-Element och CLT (Cross Laminated Timber) tillsammans medChalmers Tekniska Högskola
  •  Bidrag från statliga Vinnova för kommersialisering av energieffektiva så kallade nära-nollenergibyggnader (NZEB) baserade på bolagets ZIP-Element
  •  Investeringar har tagits gällande LEAN produktionen i fabriken
  •  Utvecklingsinvesteringar har gjorts som kommer att ge positiva resultat under 2018

För mer information kontakta:

Olle Magnusson – VD, Zenergy AB (publ)

Telefon: 0707 – 61 81 33

E-post: olle.magnusson@zenergy.se

Denna information är sådan information som Zenergy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2018.

Om Zenergy
Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens. Zenergy håller för närvarande på att skala upp verksamheten och har under 2017 tecknat avtal med ledande bostadsbolag som Wallenstam och K-Fastigheter.amarbetet med K-fastigheter är värt ca 700 MSEK under en femårsperiod. Samarbetet genom ramavtalet med Karlsson Equity Holding AB och beställningsåtagandena är villkorat av att ett första byggprojekt om 26 lägenheter i Ödåkra blir godkänd vid slutbesiktning under 2018.

Handelsbeteckningen för aktien på AktieTorget är ZENZIP och ISIN-koden är SE0005705589.
Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +46 36121340, info@zenergy.se, www.zenergy.se

Om oss

Zenergy AB är ett svenskt företag grundat 2009 som utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och miljöbesparande moduler och byggelement för flexibla lösningar. Zenergy AB strävar efter att vara det självklara valet som leverantör av brandsäkra, energioptimerade och miljöbesparande ZIP-Bomoduler och ZIP-Element till byggindustrin.

Prenumerera

Dokument & länkar