Fastighetsbolaget Wallenstam AB avser välja Zenergy’s smarta modulbostäder för uppförande vid Lackarebäcksmotet i Mölndal

När fastighetsbolaget Wallenstam undersökte möjligheten till att snabbt och kostnadseffektivt kunna erbjuda Mölndals Stad ett stort antal bostäder i modulformat valde Wallenstam att inleda förhandlingar kring köp, leverans och etablering av modulbostäder av typ ZIP-Bomoduler med det i Skillingaryd baserade bolaget Zenergy AB som leverantör.

Zenergy har utvecklat smarta och högkvalitativa fullt tillgänglighetsanpassade bostäder
tillsammans med arkitekter, byggnadsingenjörer och designers.

Byggnaderna Zenergy uppför är brandsäkra, mögelresistenta och har låg uppvärmningskostnad. Zenergy bygger industriellt i modulformat, allt färdigställt direkt i fabrik. Detta innebär att bostäderna kan flyttas om och när så önskas.

I Göteborg är Wallenstam en av stadens större fastighetsaktörer.

Wallenstam köper och bygger fastigheter för människor och företag, utifrån behoven från kunder, samhälle. Fastigheterna utvecklas och förvaltas på ett hållbart och lönsamt sätt, vilket skapar värdetillväxt.

Avsiktsförklaringens värde är cirka 28 miljon kronor för Zenergy.

Produktionen beräknas påbörjas så snart avtal har tecknats mellan parterna.

Planerad projektstart är Q3-2017

För mer information kontakta:
Olle Magnusson – VD, Zenergy AB (publ)
Telefon: 0707 – 61 81 33
E-post: olle.magnusson@zenergy.se

Denna information är sådan information som Zenergy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 april 2017.

Om oss

Zenergy AB är ett svenskt företag grundat 2009 som utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och miljöbesparande moduler och byggelement för flexibla lösningar. Zenergy AB strävar efter att vara det självklara valet som leverantör av brandsäkra, energioptimerade och miljöbesparande ZIP-Bomoduler och ZIP-Element till byggindustrin.

Prenumerera

Dokument & länkar