Första teckningsdag i Zenergys förträdesemission samt inbjudan till investerarträffar

Idag den 4 juni är första teckningsdag i företrädesemissionen i Zenergy AB (publ). Bolaget har erhållit garanti- och teckningsåtaganden om totalt ca 27,1 MSEK (ca 55,6%). Teckningsperioden är mellan den 4 juni – 18 juni 2018. Zenergy tillförs vid fullteckning ca 48,8 miljoner kronor, före emissionskostnader. Prospektet (innehållande fullständiga villkor och anvisningar) finns att tillgå via Zenergys (www.zenergy.se), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Göteborg Corporate Finance (www.gcf.se) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedel för teckning utan företräde finns även att tillgå på respektive hemsidor. Det går även att teckna sig digitalt i emissionen via Aqurat Fondkommission (www.aqurat.se)

För att ge nya och befintliga aktieägare möjlighet att träffa Zenergy i samband med den pågående företrädesemission bjuder bolaget in till investerarpresentationer i Göteborg och Stockholm. Vid evenemangen kommer VD Olle Magnusson att presentera bolaget, dess produkter och bakgrunden till företrädesemissionen.

Göteborg:

GCF Investerarafton
Datum: 2018-06-07
Tid: 17:30-20:45
Plats: Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36, Göteborg
Anmälan via mail till: info@gcf.se, antalet platser är begränsat

Stockholm:

Småbolagsdagen – Aktiespararna
Datum: 2018-06-11
Tid: 08:00 – 18:30
Plats: Sheraton Hotel, Tegelbacken 6, Stockholm
Anmälan via aktiespararna.se

Stockholm:

GCF Lunchträff
Datum: 2018-06-12
Tid: 11:00 – 13:00
Plats: Scandic Klara, Slöjdgatan 7, Stockholm
Anmälan sker via mail till: info@gcf.se, antalet platser är begränsat.

Finansiell rådgivare
Göteborg Corporate Finance är finansiell rådgivare till Zenergy i samband med nyemissionen.
Telefon: 031-13 82 30, E-post: info@gcf.se 

För mer information kontakta:
Olle Magnusson – VD, Zenergy AB (publ) Telefon: 0707 – 61 81 33,
E-post: olle.magnusson@zenergy.se 

 Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens. Zenergy håller för närvarande på att skala upp verksamheten och har under senare delen av 2017 tecknat avtal med ledande bostadsbolag som Wallenstam och K-Fastigheter. Dessa avtal har ett sammanlagt ordervärde om cirka 50 MSEK med förväntad leverans under 2017–2018, och dessutom har ett ramavtal tecknats med K-Fastigheter om upp till 700 MSEK i ordervärde under de kommande 5 åren. Zenergys B-aktie är listad på Aktietorget med kortnamnet ZENZIP B.

Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +46 36121340, info@zenergy.se, www.zenergy.se

Om oss

Zenergy AB är ett svenskt företag grundat 2009 som utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och miljöbesparande moduler och byggelement för flexibla lösningar. Zenergy AB strävar efter att vara det självklara valet som leverantör av brandsäkra, energioptimerade och miljöbesparande ZIP-Bomoduler och ZIP-Element till byggindustrin.

Prenumerera

Dokument & länkar