Fortifikationsverket beställer Zenergy kontorsmoduler

Zenergy har vunnit en upphandling gällande uthyrning av kontorsmoduler till Fortifikationsverket under en tre års period med möjlighet till förlängning av hyrestiden.

Beställningen är värd cirka 1.5 miljon kronor för Zenergy. Leveranserna påbörjas redan under innevarande månad, mars 2017.

Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare. Fortifikationsverket har regeringens uppdrag att se till att Försvarsmakten har väl fungerande anläggningar, mark och lokaler för sin verksamhet.

För mer information kontakta:
Olle Magnusson – VD, Zenergy AB (publ)
Telefon: 0707 – 61 81 33
E-post: olle.magnusson@zenergy.se

Denna information är sådan information som Zenergy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 mars 2017

Om oss

Zenergy AB är ett svenskt företag grundat 2009 som utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och miljöbesparande moduler och byggelement för flexibla lösningar. Zenergy AB strävar efter att vara det självklara valet som leverantör av brandsäkra, energioptimerade och miljöbesparande ZIP-Bomoduler och ZIP-Element till byggindustrin.

Prenumerera

Dokument & länkar