Marknadsmeddelande 135/18 – Information om företrädesemission i Zenergy AB

Den 30 maj 2018 är sista dag för handel i bolagets aktie (ZENZIP B) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 31 maj 2018.

För en (1) befintlig B-aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie, för 1,50 sek (1:1 á 1,50 sek).

Teckningsrätterna kommer att handlas på Spotlight Stock Market mellan den 4 juni 2018 till och med den 14 juni 2018.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 4 juni 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 4 juni 2018 till och med den 18 juni 2018.

Information om teckningsrätten:
Kortnamn: ZENZIP TR B
ISIN-kod: SE0011310366 
Orderbok-ID: 4CV6
CFI: RSSXXR
FISN: ZENERGY/SUBS RTS NL PD 
Första handelsdag: 4 juni 2018
Sista handelsdag: 14 juni 2018
Market Segment: ATSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: ZENZIP BTA B
ISIN-kod: SE0011310374
Orderbok-ID: 4CV7
CFI: ESNUFR
FISN: ZENERGY/SH B
Handelsperiod: 4 juni 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket. 
Market Segment: ATSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 30 maj 2018.

Stockholm den 25 maj, 2018

Spotlight
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com 

Om oss

Zenergy AB är ett svenskt företag grundat 2009 som utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och miljöbesparande moduler och byggelement för flexibla lösningar. Zenergy AB strävar efter att vara det självklara valet som leverantör av brandsäkra, energioptimerade och miljöbesparande ZIP-Bomoduler och ZIP-Element till byggindustrin.