Marknadsmeddelande 158/18 – Sista dag för handel med teckningsoption serie TO 1 B i Zenergy AB

Sista dag för handel med bolagets teckningsoption serie TO 1, ZENZIP TO 1 B, är den 27 juni 2018.

Information om teckningsoptionen:
Kortnamn: ZENZIP TO 1 B
ISIN-kod: SE0008347595
Orderboks-ID: 40YE
CFI: RMXXXX
FISN: ZENERGY/OPT RTS 20180630
Sista handelsdag: 27 juni 2018

Stockholm den 21 juni 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com 

Om oss

Zenergy AB är ett svenskt företag grundat 2009 som utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och miljöbesparande moduler och byggelement för flexibla lösningar. Zenergy AB strävar efter att vara det självklara valet som leverantör av brandsäkra, energioptimerade och miljöbesparande ZIP-Bomoduler och ZIP-Element till byggindustrin.