Sista dagen för handel med Zenergy’s BTA på AktieTorget är den 6 juli

Zenergy AB (publ) har genomfört en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare med teckningstid 8 juni till den 22 juni 2017 baserat på bemyndigande från bolagsstämman den 8 maj 2017 som beslutades av styrelsen i Zenergy den 10 maj 2017.

Första delen av Emissionen har registrerats av Bolagsverket den 3 juli 2017. I samband med att emissionen har registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) att avregistreras och ersättas av nya aktier. Sista dag för handel med BTA på Aktietorget är den 6 juli 2017.

Genom nyemissionen har aktiekapitalet i Zenergy AB ökat med 3 209 268,95 SEK genom emission av 14 587 584 aktier.

Efter första delen av nyemissionen registrerats uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 6 621 990,20 SEK fördelat på 30 099 951 aktier.

För mer information kontakta:

Olle Magnusson – VD, Zenergy AB (publ)

Telefon: 0707 – 61 81 33

E-post: olle.magnusson@zenergy.se

Denna information är sådan information som Zenergy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juli 2017.

Om oss

Zenergy AB är ett svenskt företag grundat 2009 som utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och miljöbesparande moduler och byggelement för flexibla lösningar. Zenergy AB strävar efter att vara det självklara valet som leverantör av brandsäkra, energioptimerade och miljöbesparande ZIP-Bomoduler och ZIP-Element till byggindustrin.

Prenumerera

Dokument & länkar