Zenergy AB erhåller bidrag från Vinnova

Zenergy AB har erhållit bidrag från den statliga innovationsmyndigheten Vinnova för forskning och utveckling gällande projektet WoodXZIP i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola.

WoodXZIP är en träbyggnadskonstruktion gjord av Zenergy ZIP-Element i en träkonstruktion med CLT, Cross Laminated Timber (korslimmat trä) som prefabriceras. Projektet ska slutrapporteras under oktober 2018.

Syftet med detta projekt är att efter den analys som gjorts på de ingående komponenterna i systemet i utvärdering av WoodXZIP, som gjorts av Chalmers Tekniska Högskola, Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi, vilket gav bra värden, är att ta fram en fungerande konstruktion.

I projektet finns ett partnersamarbete med en CLT-tillverkare. Konstruktionen skall ge underlag till en prototyp, ett väggelement som testas troligen på HSB Living Lab i Göteborg. Konstruktionen kommer även bli ett 3d BIM-objekt, CAD-symbol med mätbara värden, efter utvärderat resultat, för planering av ”digitalt” hus inför kommande prototyp- och demonstrationshus. Simuleringar, mätningar och tester kommer även att bli presenterat i en slutrapport inför planerat fortsättningsprojekt.

Kommentarer från Bygginnovationens Affärsråd;

Projektgruppen har valt att fokusera detta förslag på vidare utveckling av ZIP-Elementen i syfte att i ett senare skede kommersialisera tekniken som del i ett produktionssystem. Användningen av korslimmat trä i kombination med ZIP-Elementen innebär ett visst nyhetsvärde. Affärsrådet ser ett värde i projektets deltagande i HSB Living Lab där utvecklingen kan ske i en bredare grupp - det är viktigt att detta tillfälle används för att involvera produktions kompetens. Affärsrådet önskar göra medskicket till sökanden att det uppfattar marknadspotentialen för ZIP-Elementen som särskilt intressant för användning i utfackningsväggar. Affärsrådet rekommenderar även sökanden att undersöka elementets prestanda med avseende på ljudisolering och vilka kompletteringar som blir nödvändiga för att klara kraven inom det området.

För mer information kontakta:

Olle Magnusson – VD,

Zenergy AB (publ), 0707 – 61 81 33

olle.magnusson@zenergy.se 

Om oss

Zenergy AB är ett svenskt företag grundat 2009 som utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och miljöbesparande moduler och byggelement för flexibla lösningar. Zenergy AB strävar efter att vara det självklara valet som leverantör av brandsäkra, energioptimerade och miljöbesparande ZIP-Bomoduler och ZIP-Element till byggindustrin.

Prenumerera

Dokument & länkar