Zenergy har tecknat avtal gällande leverans av skola i modulär arkitektur till Vaggeryds kommun

Zenergy har utvecklat ett nytt sätt att bygga smarta, miljövänliga och högkvalitativa skolbyggnader. Zenergy skolmoduler byggs enligt en egen flexibel modulära arkitektur
som möjliggör snabb och kostnadseffektiv produktion med bibehållen hög kvalitét.

Skolorna är handikappanpassade och framtagna för optimal funktionalitet, med smarta och enkla lösningar.

För Zenergy en strategiskt viktig beställning av en förskola som ska levereras och driftsättas inför skolstarten i augusti 2017.

Zenergys affärsområde ZIP-Lokaler fokuserar på kontor, skolor och förskolor. Vaggeryds kommun genomförde en upphandling under Q1-2017 som avgjordes till Zenergys fördel i slutet av maj 2017. Produktionen i fabriken som ligger i Skillingaryd har startat av denna ur många hänseenden viktiga beställning.

Zenergy har med sitt fokus på brandsäkerhet, energieffektivitet liksom fukt och mögelresistenta skolmoduler lyckats skapa en mycket bra och kvalitativt god arbetsmiljö både för barnen och lärarna. Företagets patenterade ZIP-Element är nyckeln som löser brandsäkerheten, energieffektiviteten och mögelresistensen. Zenergys ambition är att arbeta med Svanen märkta material och produkter i så stor utsträckning som möjligt.

Vaggeryds kommun köper skolan av Zenergy. Försäljningen är värd ca 6 miljoner kronor.

För mer information kontakta:
Olle Magnusson – VD, Zenergy AB (publ)
Telefon: 0707 – 61 81 33
E-post: olle.magnusson@zenergy.se

Denna information är sådan information som Zenergy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juni 2017.

Om oss

Zenergy AB är ett svenskt företag grundat 2009 som utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och miljöbesparande moduler och byggelement för flexibla lösningar. Zenergy AB strävar efter att vara det självklara valet som leverantör av brandsäkra, energioptimerade och miljöbesparande ZIP-Bomoduler och ZIP-Element till byggindustrin.

Prenumerera

Dokument & länkar