Zenergy har tecknat avtal med Wallenstam gällande försäljning av 91 ZIP-Bostäder

Fastighetsbolaget Wallenstam Fastigheter AB och Zenergy AB har tecknat avtal gällande köp av 91 bostäder med modulär arkitektur till ett värde av 28 MSEK.

När fastighetsbolaget Wallenstam AB undersökte möjligheten att kostnadseffektivt erbjuda Mölndals Stad ett stort antal bostäder i modulformat liksom för egen räkning valde Wallenstam att inleda förhandlingar med Zenergy kring köp, leverans och etablering av modulbostäder av typ Zenergy ZIP-Bostäder med modulär arkitektur.

Produktionen beräknas påbörjas under augusti och leveranserna beräknas kunna påbörjas under november och skall stå fullt färdiga under februari 2018. Bostäderna som Zenergy levererar består av såväl enrummare som tvårummare och är fördelade på 5 husgrupper.

Zenergy har utvecklat smarta och högkvalitativa fullt tillgänglighetsanpassade bostäder tillsammans med arkitekter, byggnadsingenjörer och designers.

Byggnaderna Zenergy uppför är energieffektiva och brandsäkra. Zenergy bygger industriellt i modulär arkitektur, allt färdigställs direkt i fabrik.

I Göteborg är Wallenstam en av stadens större fastighetsaktörer.

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala.

För mer information kontakta:

Olle Magnusson – VD, Zenergy AB (publ)

Telefon: 0707 – 61 81 33

E-post: olle.magnusson@zenergy.se

Denna information är sådan information som Zenergy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juli 2017.

Om oss

Zenergy AB är ett svenskt företag grundat 2009 som utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och miljöbesparande moduler och byggelement för flexibla lösningar. Zenergy AB strävar efter att vara det självklara valet som leverantör av brandsäkra, energioptimerade och miljöbesparande ZIP-Bomoduler och ZIP-Element till byggindustrin.

Prenumerera

Dokument & länkar