Zenergy i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola gällande klimatsmart byggande med ny metod

Snart reser man en mycket speciell trävägg på fasaden av HSB Living Lab vid Chalmers. Den är en del i projektet WoodXZIP där man vill testa hur hållbart och smart det är att kombinera trä med ett innovativt isoleringsmaterial, Zenergy ZIP-Element.

Dagens bostadsbrist i kombination med utmaningarna från klimat hotet gjorde att en grupp ingenjörer på Chalmers, samt arkitekter, affärsutvecklare och fastighetsutvecklare, fick idén om att testa en ny sorts byggteknik – WoodXZIP. Det är ett delprojekt inför en framtida prefabricering av ett kostnadseffektivt, klimatneutralt och hållbart modul-byggsystem. Chalmers gör det i samarbete med initiativtagare från företagen Zenergy, Labs2020 Management Team, Fenix Scientific i samverkan med Södra Skogsägarna, Södra Innovation & New Business.

-          Vi har tagit fram en kombination av den så kallade CLT-tekniken och ZIP-Element- tekniken. CLT är ett sätt att lägga timret och med ZIP-Element adderas speciella isoleringsmaterial som även ger träet mer stabilitet. Tillsammans blir det WoodXZIP, säger Holger Wallbaum, projektledare för WoodXZIP på Chalmers.

WoodXZIP ger tunna väggar, och gör att man kan bygga tätt. Samtidigt är isoleringsmaterialet effektivt, så att väggarna ändå blir stabila.

-          Man tänker annars lätt att tunna väggar ger instabilitet och isolerar mindre. Men inte i det här fallet, om våra teorier stämmer. Det blir ett klimatsmart och även ekonomiskt sätt att bygga. Det är också en del av syftet med projektet, att se om WoodXZIP är kommersiellt gångbart ute i verkligheten.

Projektet, där även forskaren Yutaka Goto från Chalmers spelar en stor roll, började med att man testade väggarna i simulatorer.

-          Vi utsatte dem för fukt och värme och kyla, för att se hur de reagerade och för att kunna utforma dem på bästa sätt, säger Holger Wallbaum.

Efter sommaren ska en vägg monteras på fasaden av Living Lab, och finnas på plats i drygt ett år. Vitsen med att ha den på plats både under sommar och vinter är att se hur väggen reagerar på olika väderlek.

Holger Wallbaum är entusiastisk över byggmaterialet WoodXZIP, och ser stora fördelar för framtidens hållbara boende.

-          Det är billigt och lätt att transportera. Trä liksom ZIP-Element är fantastiska material, och det är hög tid att vi börjar tänka klimatsmart när vi bygger.

-          Det är perfekt att ha samarbetet med HSB i projektet, då kan vi testa på riktigt under ett helt år och inte bara förlita oss på simuleringarna, säger han.

Vad vill man ha svar på i projektet?

Om det är kommersiellt gångbart att bygga med WoodXZIP-metoden?

En av de stora utmaningarna med trä är att undvika fukt och kondensation, som kan leda till mögel. Med WoodXZIP kan vi få bukt med det.”

”Med tunnare väggar får man mer bo-utrymme eller mindre markavtryck vilket i sin tur gör att man kan bygga mer bostäder.

För mer information kontakta:
Olle Magnusson – VD, Zenergy AB (publ)
Telefon: 0707 – 61 81 33
E-post: olle.magnusson@zenergy.se

Denna information är sådan information som Zenergy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juni 2018.

Om Zenergy
Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens. Zenergy håller för närvarande på att skala upp verksamheten och har under 2017 tecknat avtal med ledande bostadsbolag som Wallenstam och K-Fastigheter.
Samarbetet med K-fastigheter är värt ca 700 MSEK under en femårsperiod. Samarbetet genom ramavtalet med Karlsson Equity Holding AB och beställningsåtagandena är villkorat av att ett första byggprojekt om 26 lägenheter i Ödåkra blir godkänd vid slutbesiktning under 2018.

Handelsbeteckningen för aktien på AktieTorget är ZENZIP och ISIN-koden är SE0005705589.
Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +46 36121340, info@zenergy.se, www.zenergy.se

Om oss

Zenergy AB är ett svenskt företag grundat 2009 som utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och miljöbesparande moduler och byggelement för flexibla lösningar. Zenergy AB strävar efter att vara det självklara valet som leverantör av brandsäkra, energioptimerade och miljöbesparande ZIP-Bomoduler och ZIP-Element till byggindustrin.

Prenumerera

Dokument & länkar