Zenergy inleder produktionen av 26 bostäder modell Residence för Ödåkra projektet samt 22 bostäder modell Block Apartment för Heby projektet

Zenergy meddelar att bolaget har inlett produktionen av 26 ZIP-Bostäder åt K-Fastigheter med etablering i Ödåkra samt 22 ZIP-Bostäder åt K-Bostad Heby AB med etablering i Heby. Ordervärdet för dessa projekt uppgår till ca 34 MSEK.

Tillverkningen av de 26 ZIP-Bostäderna till Ödåkra-projektet är inledd med planerad etablering under Q3-2018. Produktionen av de 22 ZIP-Bostäderna till Heby-projektet har inletts med materialinköp inför själva tillverkningen som påbörjas i juni.

– Det känns utmärkt att inleda produktionen för dessa båda projekt baserat på våra erfarenheter från etableringen i Mölndal åt Wallenstam nu i vår. En slutgodkänd etablering av Ödåkra-projektet är särskilt viktig för Zenergy då dessa ZIP-Bostäder utgör prototypbostäder inför resterande delen av vårt ramavtal med K-Fastigheter som är värt ca 700 MSEK under fem års tid, säger Zenergys VD Olle Magnusson.

De ZIP-Bostäder som produceras åt K-Bostad Heby AB är av typen Block Apartment och motsvarar därmed de 89 ZIP-Bostäder som etablerades åt Wallenstam i Mölndal i vår. Etableringen av detta projekt är planerad till det tredje kvartalet 2018. Zenergy vann upphandlingen av detta projekt åt K-Bostad Produktion AB, som inte har någon koppling till K-Fastigheter, i juni 2017.

För att kunna hantera den kraftigt ökande efterfrågan på ZIP-Bostäder arbetar Zenergy för fullt under våren och framåt med att införa LEAN-metodik i bolagets fabrik i Skillingaryd. Det kommer att leda till en mer robust samt tids- och kostnadseffektiv produktionsprocess som levererar produkter med jämn och hög kvalitet. Målsättningen under 2018 är att reducera antalet operatörer i fabriken med 20–25 procent från dagens cirka 50 och samtidigt fördubbla produktionstakten.

För mer information kontakta:

Olle Magnusson – VD, Zenergy AB (publ)

Telefon: 0707 – 61 81 33

E-post: olle.magnusson@zenergy.se

Denna information är sådan information som Zenergy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj 2018.

Om Zenergy
Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens. Zenergy håller för närvarande på att skala upp verksamheten och har under senare delen av 2017 tecknat avtal med ledande bostadsbolag som Wallenstam och K-Fastigheter. Dessa avtal har ett sammanlagt ordervärde om cirka 50 MSEK med förväntad leverans under 2017–2018, och dessutom har ett ramavtal tecknats med K-Fastigheter om upp till 700 MSEK i ordervärde under de kommande 5 åren. Zenergys B-aktie är listad på Aktietorget med kortnamnet ZENZIP B.

Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +46 36121340, info@zenergy.se, www.zenergy.se

Om oss

Zenergy AB är ett svenskt företag grundat 2009 som utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och miljöbesparande moduler och byggelement för flexibla lösningar. Zenergy AB strävar efter att vara det självklara valet som leverantör av brandsäkra, energioptimerade och miljöbesparande ZIP-Bomoduler och ZIP-Element till byggindustrin.

Prenumerera

Dokument & länkar