Zenergy meddelar att bolagets fabrikschef Robert Gurbin och sedan årsskiftet vice VD slutar på Zenergy

Det är tråkigt att Robert valt att lämna oss efter fyra utmanande och spännande år. Det har varit tuffa år som präglats av stora utmaningar och hårt arbete. Robert kommer att arbeta kvar inom Zenergy under 2018. Robert lämnar Zenergy av personliga skäl.

För att kunna möta de order som vi förväntar oss inom våra samarbeten med Wallenstam Fastigheter, K-Fastigheter och K-Bostad Utveckling liksom efterfrågan från den växande bostadsmarknaden inom vilket segment Zenergy arbetar genomförs sedan en tid omfattande förändringar av produktionsprocesserna inom Zenergy. Detta innebär att vi har ett stort fokus på att skala upp produktionskapaciteten med bibehållen kvalitet, säger Zenergys VD Olle Magnusson.

Även bolagets industriella organisation planeras förstärkas genom ytterligare en rekrytering inom inköpsorganisationen som även kommer att arbeta med produktplanering. Tillverkningen av bolagets ZIP-Element, som är grundstommen i bostäderna, kommer även den att förändras.

– Vår utmaning framöver är inte längre enbart att sälja in vårt koncept, utan att växa på ett kontrollerat sätt tillsammans med våra samarbetspartners och därigenom stärka våra varumärken. Om vi kan hålla fast vid vår vision om att skapa smarta, energieffektiva och brandsäkra bostäder med hög kvalitet som tillverkas både snabbt och kostnadseffektivt, kommer vi att kunna skapa betydande värde för våra aktieägare, säger Olle Magnusson.

För mer information kontakta:
Olle Magnusson – VD, Zenergy AB (publ)
Telefon: 0707 – 61 81 33 , E-post: olle.magnusson@zenergy.se

Om Zenergy
Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens. Zenergy håller för närvarande på att skala upp verksamheten och har under senare delen av 2017 tecknat avtal med ledande bostadsbolag som Wallenstam och K-Fastigheter. Dessa avtal har ett sammanlagt ordervärde om cirka 50 MSEK med förväntad leverans under 2017–2018, och dessutom har ett ramavtal tecknats med K-Fastigheter om upp till 700 MSEK i ordervärde under de kommande 5 åren. Zenergys B-aktie är listad på Aktietorget med kortnamnet ZENZIP B.

Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +46 36121340, info@zenergy.se, www.zenergy.se

Om oss

Zenergy AB är ett svenskt företag grundat 2009 som utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och miljöbesparande moduler och byggelement för flexibla lösningar. Zenergy AB strävar efter att vara det självklara valet som leverantör av brandsäkra, energioptimerade och miljöbesparande ZIP-Bomoduler och ZIP-Element till byggindustrin.

Prenumerera

Dokument & länkar