Zenergy meddelar att Wallenstam godkänt slutbesiktningen av samtliga 89 ZIP-Bostäder i Mölndal

Zenergy meddelar att slutbesiktningen av samtliga 89 ZIP-Bostäder som etablerats åt Wallenstam i Mölndal nu är godkänd, och att projektet därmed är färdigställt. Etableringen visar att ZIP-Bostäder fungerar väl för produktion av kvalitativa hyresrätter med en rimlig hyresnivå.

– Det är glädjande och viktigt för Zenergy som bolag att vi nu framgångsrikt har färdigställt den hittills största etableringen av ZIP-Bostäder. Projektet har givit oss mycket kunskap som vi nu införlivar i pågående och kommande etableringar, säger Zenergys VD Olle Magnusson.

Wallenstam ser positivt på möjligheterna med att bygga smart, effektivt och brandsäkert med Zenergys ZIP-Bostäder.

– Projektet har haft sina utmaningar, men vi har tillsammans lyckats föra projektet i mål vilket visar på ett gott samarbete med Zenergy. Vi är nöjda med kvaliteten på de bostäder som levererats då de uppfyller våra förväntningar, säger Peter Wiliö, bygg- och projekteringsledare på Wallenstam.

Själva etableringen av lägenheterna genomfördes tillsammans med Zenergys samarbetspartner Erlandssons Bygg.

– Vi ser Zenergys ZIP-Bostäder som en rejäl och genuin produkt med stora fördelar, inte minst ur brandsäkerhetssynpunkt. Dessutom går de att etablera på ett mycket effektivt sätt. Vi förväntar oss därför ett fortsatt gott samarbete med Zenergy drivet av en växande efterfrågan, säger Erlandssons Byggs VD Markus Brink.

Zenergy meddelade den 21 maj att bolaget beslutat att genomföra en offensiv nyemission om 48,8 MSEK med teckningsperiod den 4 – 18 juni. Syftet är att på ett optimalt sätt ta kontroll över hela värdekedjan, från inköp av byggrätter till att projektera och etablera färdiga fastighetslösningar som sedan hyrs ut till kommunala aktörer eller privata fastighetsbolag.

För mer information kontakta:

Olle Magnusson – VD, Zenergy AB (publ) , 0707 – 61 81 33 , olle.magnusson@zenergy.se

Om Zenergy
Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens. Zenergy håller för närvarande på att skala upp verksamheten och har under senare delen av 2017 tecknat avtal med ledande bostadsbolag som Wallenstam och K-Fastigheter. Dessa avtal har ett sammanlagt ordervärde om cirka 50 MSEK med förväntad leverans under 2017–2018, och dessutom har ett ramavtal tecknats med K-Fastigheter om upp till 700 MSEK i ordervärde under de kommande 5 åren. Zenergys B-aktie är listad på Aktietorget med kortnamnet ZENZIP B.

Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +46 36121340, info@zenergy.se, www.zenergy.se 

Om oss

Zenergy AB är ett svenskt företag grundat 2009 som utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och miljöbesparande moduler och byggelement för flexibla lösningar. Zenergy AB strävar efter att vara det självklara valet som leverantör av brandsäkra, energioptimerade och miljöbesparande ZIP-Bomoduler och ZIP-Element till byggindustrin.

Prenumerera