Zenterio stärker leveranskapaciteten genom förvärv av Linköpingsbolaget 27M Group

För att hantera en ökad efterfrågan från TV-operatörer på bolagets mjukvarulösning för interaktiv TV utökar tillväxtbolaget Zenterio sin verksamhet i Linköping genom ett förvärv av teknikkonsultbolaget 27M Group. Med affären, som genomförs 1 september för en köpeskilling på SEK 37 miljoner, förstärks Zenterios utvecklingsverksamhet i Linköping och time-to-market för operatörskunder förkortas.

– TV-marknaden är en konkurrensutsatt bransch där konsolideringar blir allt vanligare och vi ser ett tydligare behov från operatörer på flexibla och skalbara TV-lösningar. Tillskottet av branschledande expertis från 27M innebär att vi snabbare kommer kunna hjälpa våra operatörskunder att erbjuda en mer modern och interaktiv tittarupplevelse där exempelvis hemmets alla skärmar kan kopplas ihop i en multirum- och multiskärmmiljö, samt att de oändliga möjligheterna som internet kan erbjuda blir en bättre integrerad och självklar del av kundens TV-användande, säger Robin Rutili, vd för Zenterio.

I juli ingick Zenterio ett strategiskt partnerskap med Viaccess-Orca, en ledande global leverantör av betalnings- och distributionsslösningar. Samarbetet innebär att bolagets mjukvaruplattform därmed finns tillgänglig för hälften av världens största TV-plattformar. Försäljningen via Zenterios globala partners, som Viaccess-Orca, samt affärer med bland andra Deutsche Telekom har lett till kraftigt ökad efterfrågan på bolagets oberoende operativsystem och bolagets licensbas förväntas öka väsentligt under andra delen av 2014.

Genom förvärvet av 27M Group förstärker Zenterio sin utvecklingsorganisation i Linköping med ytterligare 40 systemutvecklare och har nu totalt 150 anställda. I maj 2014 tillträdde även 27Ms tidigare vd Anders Visell som Chief Operating Officer för Zenterio och leder idag arbetet vid Zenterios utvecklingscenter i Linköping.

Linköpingsbolaget 27M Group grundades 2002 och har sedan lång tid tillbaka varit en viktig utvecklingspartner till Zenterio. 27M Group har mycket lång erfarenhet av utveckling, testning och implementering av mjukvara för TV-operatörer och har levererat lösningar till bland annat Boxer, TiVo och Com Hem. Utöver en förstärkt utvecklingsorganisation finns det samordningsvinster att realisera såväl på intäkts- som på kostnadssidan. 27M räknar med en omsättning omkring SEK 50 miljoner 2014, med en EBITDA-marginal på cirka 10 procent.

Köpeskillingen på SEK 37 miljoner har erlagts genom att Zenterio idag genomfört en apportemission om sammanlagt 2 miljoner aktier motsvarande en utspädning om 4,3 procent. Antalet aktier efter förvärvet uppgår till totalt 46 778 135.

För ytterligare information, kontakta Daniel Harju, daniel.harju@angseliusronn.se / 070-432 3265

Om Zenterio

Zenterio skapar en enhetlig, oberoende mjukvaruplattform för interaktiv TV som är positionerat för att bli en global standard. Zenterio OS kan användas i ny och existerande hårdvara och gör det möjligt för TV-operatörer att lansera nya tjänster och applikationer till TV-tittare väsentligt snabbare och till lägre kostnad. Zenterios kunder är TV-operatörer, globala systemintegratörer samt leverantörer av digital-TV boxar. Zenterio kommer efter förvärvet att ha över 150 anställda med 24 nationaliteter och har huvudkontor i Stockholm och utvecklingscenter i Linköping samt försäljningskontor i Tjeckien och Italien. Zenterio ett privat bolag och ägs till största del av nordiska, privata och institutionella, investerare. Största enskilda ägare är Scope, ett svenskt private equity-bolag. www.zenterio.com


Om Zenterio OS

Zenterios operativsystem fungerar med de allra flesta typer av hårdvara som finns på marknaden idag. För TV-operatörer möjliggör Zenterios mjukvara en snabb harmonisering av den fragmenterade bas av mjukvara som operatören har idag då den kan utnyttjas både på ny och redan driftsatt hårdvara. Med en harmoniserad lösning kan operatören snabbt och kostnadseffektivt tillhandahålla nya interaktiva applikationer och tjänster till slutkunden. Utöver ett unikt hårdvarustöd har Zenterios mjukvara marknadsledande prestanda och ett flexibelt sätt att lägga till nya funktioner. För systemintegratörer skapar Zenterios produkt ett enhetligt stöd för deras nya lösningar, som möjliggör TV operatörernas interaktiva tjänster. För TV-tittaren innebär det en förbättrad upplevelse, ett ökat utbud av tjänster och större tillgänglighet till nya applikationer.

Om 27M Group

27M Group är en marknadsledande leverantör av teknik för digital-TV- och streamingtjänster. Bolaget är också en viktig partner till flera konsumentelektroniktillverkare. 27M Group har två affärsområden – Consultus, som utvecklar mjuk- och hårdvarulösningar för digital-TV via IP och broadcast; och Labatus, som testar hårdvara, system och säkerhetslösningar åt operatörer och infrastrukturs-tillverkare. Tillsammans erbjuder 27M Group en helhetstjänst för TV-operatörer att introducera ny och innovativ teknik för att leverera video till TV-tittare oavsett hur den ska konsumeras.

Om oss

Fakta om ZenterioZenterio utvecklar ett oberoende operativsystem för interaktiva TV-apparater och digitalboxar i syfte att förenkla och förbättra TV-operatörernas möjligheter att modernisera sitt erbjudande. Bolaget bildades av det som tidigare var Nokia Home Communication som knoppades av från Nokia 2002. 10 år av utveckling har investerats i Zenterios operativsystem. Bolaget har anställda från fler än 20 länder med huvudkontor i Stockholm och utvecklingscenter i Linköping, med ytterligare försäljningskontor i Prag och Milano. Zenterio samarbetar idag med ett flertal globala systemintegratörer, TV-operatörer samt stora digitalbox och chipsettillverkare. TV-marknadens utvecklingPå global basis upplever idag TV-operatörer en kraftigt ökad konkurrens om TV-tittarens digitala mediekonsumtion. Det medför nya krav på underhållning och upplevelse för konsumenten. För att möta upp mot de nya kraven behöver TV-operatörerna kontinuerligt öka värdet av sina existerande innehållsrättigheter i kombination med att erbjuda nya och spännande tjänster. Till skillnad från marknaden för persondatorer och mobiltelefoner med ett fåtal operativsystem, så finns det ett hundratal olika operativsystem på TV-marknaden. Den snabba applikations- och tjänsteutvecklingen har därmed inte kommit igång på samma sätt som för persondatorer och mobiltelefoner. För att den nya marknaden av tjänster och applikationer till TVn skall kunna utvecklas så behöver det ske en standardisering på operativsystemsidan. Med för många olika mjukvarusystem är det både dyrt och komplext för operatörerna att erbjuda nya tjänster till sina kunder. Operatörernas efterfrågan är därmed stor för oberoende lösningar som fungerar på alla interaktiva TV-apparater och digitalboxar. Idag finns det ca 650 miljoner hushåll i världen med ett betal-TV abonnemang. Detta är basen för marknaden som Zenterio adresserar. Marknaden växer dock kraftigt i takt med att världen går från analog till digital TV samt att hushållen kopplas upp via Internet med mer möjligheter till olika betal-TV lösningar. Marknaden för operativsystem för TV är därmed inte mycket mindre än den för hemdatorer. Zenterios OperativsystemZenterios operativsystem fungerar med de allra flesta typer av hårdvara som finns på marknaden idag. För TV-operatörer möjliggör Zenterios mjukvara en snabb harmonisering av den fragmenterade bas av mjukvara som operatören har idag då den kan utnyttjas både på ny och redan driftsatt hårdvara. Med en enhetlig lösning kan sedan operatören snabbt och kostnadseffektivt tillhandahålla nya interaktiva applikationer och tjänster. Utöver ett unikt hårdvarustöd har Zenterios mjukvara marknadsledande prestanda och ett flexibelt sätt att lägga till nya funktioner. För systemintegratörerna skapar Zenterios produkt ett enhetligt stöd för deras nya lösningar, som möjliggör TV operatörernas interaktiva tjänster För TV-tittaren innebär slutresultatet en förbättrad upplevelse av den traditionella TV-tjänsten, ett ökat utbud av on-demand tjänster och större tillgänglighet av nya och spännande applikationer.