Zenterio utser Jörgen Nilsson till ny vd och förbereder för en börsintroduktion

Zenterio, som tillhandahåller en oberoende mjukvaruplattform för interaktiv TV, meddelar idag att styrelsen utser Jörgen Nilsson till vd. Jörgen Nilsson tillträder den 2 april 2015. Företaget meddelar också att man förbereder en börsintroduktion under 2015.

Under det senaste året har Zenterio gått från 100 till 200 anställda genom att förvärva fyra företag och växa organiskt, samt utvecklat en mer komplett lösning för TV-operatörer som bland annat inkluderar ett erbjudande inom Value Added Services. Zenterios snabba utveckling gör nu att bolaget tar steget in i nästa fas vilket ställer nya krav på ledarskapet.

- Efter en omfattande rekryteringsprocess är vi mycket nöjda över att kunna tillkännage Jörgen Nilsson som ny vd, då han besitter de kompetenser och erfarenheter som krävs nu när Zenterio går nu in i nästa fas. Vi lämnar den entreprenöriella uppstartsfasen bakom oss och går mot att bli ett större och mer etablerat företag. Jörgen Nilsson har en gedigen bakgrund av att leda bolag i starkt tillväxt inom vår bransch och hans erfarenhet kommer att vara mycket värdefull för Zenterio framöver, säger Olli-Pekka Kallasvuo, styrelseordförande i Zenterio.

Jörgen Nilsson har mer än 30 års erfarenhet från ledande roller inom telekom, IT och teknik på ledande företag såsom Ericsson, Hewlett Packard och Acision. På Ericsson arbetade han i över 10 år som Executive Vice President och General Manager för Vodafones Global Customer Unit. Som vd på Acision ledde Jörgen förändringsarbetet av bolagets kärnverksamhet och skapade en lönsam och relevant branschposition för bolaget. På senare har han haft flera icke-verkställande rådgivande roller för teknikföretag.

- Jag är väldigt glad över att få bli en del av Zenterio. Zenterio befinner sig i mittpunkten av den omvandling som sker inom TV-branschen vilket skapar en fantastisk möjlighet att fortsätta utveckla detta spännande och extra-ordinära bolag, säger Jörgen Nilsson.

Robin Rutili kommer fortsätta arbeta inom Zenterio som Chief Business Development Officer, vilket innebär att han kommer att fokusera på Zenterios Value Added Services-erbjudande.

Som ett resultat av dessa förändringar, överväger Zenterio tillförande av ett kapitaltillskott för att stärka balansräkningen i förberedelserna för börsintroduktionen under 2015. Zenterio största aktieägare, Scope, är delaktiga i processen och Zenterio har för avsikt att meddela vilka åtgärder som kommer att vidtas under april månad 2015.

För mer information, vänligen kontakta:
Robin Rutili; CEO
E-post: robin.rutili@zenterio.com
Mobil: 070-918 1702

Mattias Arnelund; CFO
E-post: mattias.arnelund@zenterio.com
Mobil: 070-789 5812

Om Zenterio
Zenterio erbjuder Zenterio OS, en oberoende mjukvaruplattform för interaktiv TV som är positionerat att bli en global standard. Zenterio samarbetar med globala systemintegratörer, tillverkare av digital-TV-boxar, säkerhetslösningar, microchips samt företag som erbjuder interaktiva tjänster. Zenterio har över 200 anställda av 25 nationaliteter. Zenterio har kontor i Stockholm, Linköping och Atlanta. Zenterio ägs av privata investerare och provate equity-bolaget Scope. Styrelseordförande i Zenterio är Olli-Pekka Kallasvuo, tidigare VD på Nokia. www.zenterio.com

Om Zenterio OS
Zenterios operativsystem fungerar med de allra flesta typer av hårdvara som finns på marknaden idag. För TV-operatörer möjliggör Zenterios mjukvara en snabb harmonisering av den fragmenterade bas av mjukvara som operatören har idag då den kan utnyttjas både på ny och redan driftsatt hårdvara. Med en harmoniserad lösning kan operatören snabbt och kostnadseffektivt tillhandahålla nya interaktiva applikationer och tjänster till slutkunden. Utöver ett unikt hårdvarustöd har Zenterios mjukvara marknadsledande prestanda och ett flexibelt gränssnitt för att lägga till nya funktioner. För systemintegratörer skapar Zenterios produkt ett enhetligt stöd för deras nya lösningar, som möjliggör TV operatörernas interaktiva tjänster. För TV-tittaren innebär det en förbättrad upplevelse, ett ökat utbud av tjänster och större tillgänglighet till nya applikationer.

Taggar:

Om oss

Fakta om ZenterioZenterio utvecklar ett oberoende operativsystem för interaktiva TV-apparater och digitalboxar i syfte att förenkla och förbättra TV-operatörernas möjligheter att modernisera sitt erbjudande. Bolaget bildades av det som tidigare var Nokia Home Communication som knoppades av från Nokia 2002. 10 år av utveckling har investerats i Zenterios operativsystem. Bolaget har anställda från fler än 20 länder med huvudkontor i Stockholm och utvecklingscenter i Linköping, med ytterligare försäljningskontor i Prag och Milano. Zenterio samarbetar idag med ett flertal globala systemintegratörer, TV-operatörer samt stora digitalbox och chipsettillverkare. TV-marknadens utvecklingPå global basis upplever idag TV-operatörer en kraftigt ökad konkurrens om TV-tittarens digitala mediekonsumtion. Det medför nya krav på underhållning och upplevelse för konsumenten. För att möta upp mot de nya kraven behöver TV-operatörerna kontinuerligt öka värdet av sina existerande innehållsrättigheter i kombination med att erbjuda nya och spännande tjänster. Till skillnad från marknaden för persondatorer och mobiltelefoner med ett fåtal operativsystem, så finns det ett hundratal olika operativsystem på TV-marknaden. Den snabba applikations- och tjänsteutvecklingen har därmed inte kommit igång på samma sätt som för persondatorer och mobiltelefoner. För att den nya marknaden av tjänster och applikationer till TVn skall kunna utvecklas så behöver det ske en standardisering på operativsystemsidan. Med för många olika mjukvarusystem är det både dyrt och komplext för operatörerna att erbjuda nya tjänster till sina kunder. Operatörernas efterfrågan är därmed stor för oberoende lösningar som fungerar på alla interaktiva TV-apparater och digitalboxar. Idag finns det ca 650 miljoner hushåll i världen med ett betal-TV abonnemang. Detta är basen för marknaden som Zenterio adresserar. Marknaden växer dock kraftigt i takt med att världen går från analog till digital TV samt att hushållen kopplas upp via Internet med mer möjligheter till olika betal-TV lösningar. Marknaden för operativsystem för TV är därmed inte mycket mindre än den för hemdatorer. Zenterios OperativsystemZenterios operativsystem fungerar med de allra flesta typer av hårdvara som finns på marknaden idag. För TV-operatörer möjliggör Zenterios mjukvara en snabb harmonisering av den fragmenterade bas av mjukvara som operatören har idag då den kan utnyttjas både på ny och redan driftsatt hårdvara. Med en enhetlig lösning kan sedan operatören snabbt och kostnadseffektivt tillhandahålla nya interaktiva applikationer och tjänster. Utöver ett unikt hårdvarustöd har Zenterios mjukvara marknadsledande prestanda och ett flexibelt sätt att lägga till nya funktioner. För systemintegratörerna skapar Zenterios produkt ett enhetligt stöd för deras nya lösningar, som möjliggör TV operatörernas interaktiva tjänster För TV-tittaren innebär slutresultatet en förbättrad upplevelse av den traditionella TV-tjänsten, ett ökat utbud av on-demand tjänster och större tillgänglighet av nya och spännande applikationer.

Prenumerera