Om oss

Zeondas affärsidé är att genom licensiering tillhandahålla en teknisk lösning för undvikande av Legionellabakterier i tappvatten baserat på Bolagets patenterade metod, Zeonda™ - Cirkulationsmetoden. Licensieringen omfattar rätten att tillverka och sälja blandare baserade på Zeonda™ - Cirkulationsmetoden. Licensieringen sker på ickeexklusiv basis och idén är att skriva licensavtal med så många blandartillverkare som möjligt runt om i världen, för att metoden skall få maximal spridning.