ICA väljer ZetaDisplays tekniska plattform för butiks-TV

ZetaDisplay blir leverantör av den tekniska plattformen för ICAs butiks-TV. ZetaDisplay kommer att leverera den tekniska plattformen samt drift och andra tjänster till ICA-butiker i Sverige.

ICA-koncernen har cirka 1400 handlarŠgda butiker i Sverige.

Genombrott för nytt medium

ZetaDisplay ser ordern som ett genombrott för digitala rörliga media, även kallade Digital Signage, inom detaljhandeln:
- Avtalet innebär ett verkligt avstamp för rörliga media i handeln. Marknaden har väntat på att en stor aktör ska satsa på detta medium. Vi är naturligtvis mycket nöjda över att man har valt vår tekniska plattform och räknar med att andra stora detalj¬handelsföretag ska följa efter. Vi bedömer att ordern uppgår till cirka 50 miljoner kronor över fyra år, kommenterar Leif Liljebrunn, vice VD för ZetaDisplay.

ICA AB har tecknat ett fyrårigt ramavtal med ZetaDisplay som innebär att ZetaDisplay levererar teknisk utrustning på plats i butikerna och till ICA centralt samt sin egenutvecklade programvara. Vidare svarar ZetaDisplay för sammanställning av innehållet i sin studio, kommunikationen med butikerna samt support och övervakning.

ZetaDisplay är en ledande leverantör av rörlig butiksinformation på platta skärmar inom detaljhandeln och publik miljö på den nordiska marknaden. ZetaDisplay har en drygt 40 anställda och har under det senaste året fortsatt att växa i Sverige, förvärvat företag i Danmark och Finland samt startat dotterbolag i Norge.

Om oss

ZetaDisplays affärsidé är att sälja ett produkt- koncept, Mobile Active Display System™, till större butiker och varumärkes- leverantörer vilket skall öka försäljning av utvalda produkter. Detta innebär att kundnyttan skall öka både för butik och butikens varumärkesleverantörer så att en högre förtjänst kan uppnås.I produktkonceptet ingår mobila displayställ för visning av reklamfilm och erbjudanden. Displaystället får sin information via trådlös kommunikation. En programvara styr vad som visas, hur det visas och när det visas i respektive display. Vi kan kombinera våra mobila displayställ med större plasmaskärmar. Tjänster tillkommer såsom projektledning, installation, service och utbildning. Vi tillhandahåller också driftavtal med löpande framtagning av filmer och erbjudanden.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar