Nytt magasin för nytt medium: ZetaDisplay slår ett slag för rörlig butiksreklam

ZetaDisplay AB som är en ledande leverantör av plattformar för rörliga media startar nu en tidning om digitala rörliga media. Det handlar om kundtidningen ZetaNews som kommer att distribueras kostnadsfritt till kunder, bransch- och affärspress samt andra med intresse för marknadsföring i detaljhandel och publik miljö.

Digitala rörliga media är en relativt ny och snabbt växande mediekanal. Den omfattar system för reklam, profilering eller allmän information på digitala bildskärmar som förmedlar ljud och bild inklusive film. Skärmarna i en viss installation kan uppdateras löpande och var för sig. Typiska användningsområden är i butiker, köpcentra, hotell och flygplatser.

Syftet med att distribuera en tidning om rörliga media är att öka kunskapen om det nya mediet, förklarar ZetaDisplays vice VD Leif Liljebrunn:

- Det främsta motivet är att vi vill gå i bräschen för utvecklingen och positionera oss som den kvalificerade leverantören som sätter standarden i branschen. Det kan vi göra genom att presentera exempel på effektiva lösningar som ökar försäljningen och stärker profilen hos våra kundföretag.

- Tidigare i år har vi också tagit initiativet till en forskningsakademi som syftar till att öka kunskapen om hur rörliga media kan påverka konsumenternas beteende och köpbeslut. Tanken är att vi ska föra ut intressanta resultat till branschen genom vår tidning.

Det första numret av ZetaNews presenterar hur Icehotel, ICA, Team Sportia och Mäklarhuset använder rörliga media för att öka försäljningen och stärka sin profil. Det innehåller också en presentation av den nya forskningsakademin ZetaDisplay Retail Academy och goda råd om hur man effektivt använder rörliga media. Utgivningsfrekvensen kommer att vara ett par nummer om året, men kunna variera med tillgången på intressanta kundprojekt och forskningsresultat.

Magasinet kan beställas genom ZetaDisplays hemsida www.zetadisplay.com eller per
telefon 0771-100300.

Om oss

ZetaDisplays affärsidé är att sälja ett produkt- koncept, Mobile Active Display System™, till större butiker och varumärkes- leverantörer vilket skall öka försäljning av utvalda produkter. Detta innebär att kundnyttan skall öka både för butik och butikens varumärkesleverantörer så att en högre förtjänst kan uppnås.I produktkonceptet ingår mobila displayställ för visning av reklamfilm och erbjudanden. Displaystället får sin information via trådlös kommunikation. En programvara styr vad som visas, hur det visas och när det visas i respektive display. Vi kan kombinera våra mobila displayställ med större plasmaskärmar. Tjänster tillkommer såsom projektledning, installation, service och utbildning. Vi tillhandahåller också driftavtal med löpande framtagning av filmer och erbjudanden.

Prenumerera