ZetaDisplay får utökad leverans av Digital Signage till Sparbanken Finn

Bankkedjan Sparbanken Finn och ZetaDisplay har utökat sitt samarbete avseende digitala displayer för användning på Sparbanken Finns kontor för visning av information och erbjudanden till bankens kunder.

ZetaDisplay har under flera års tid erbjudit sin medieplattform för Digital Signage till banker och husmäklare vilket fått ett bra mottagande på marknaden. Det är ZetaDisplays erbjudande att vara en helhetsleverantör där bolaget också tar ansvar för drift och produktion av innehåll till skärmarna som passar Sparbanken Finn väl. Banken har ett 20-tal bankkontor i sydvästra och mellersta Skåne och leverans till bankkontoren har nu utökats.

Med ZetaDisplays medieplattform kommer Sparbanken Finn att förstärka sin kommunikation mot kunder i bankens lokaler. Man kommer att visa lokala erbjudanden och arrangemang kombinerat med erbjudanden och information från deras hemsida. På detta vis når man ut både i hemmen och på bankkontoren.

– Vi är glada att få utöka vårt samarbete med Sparbanken Finn. ZetaDisplay arbetar med långsiktiga kundrelationer och i detta ingår att man tillsammans med kunden utvecklar sitt erbjudande. Nöjda kunder är vår bästa marknadsföring, säger Leif Liljebrunn, CEO ZetaDisplay AB.

Vid frågor kontakta:

ZetaDisplay AB CEO

Leif Liljebrunn

Telefon: +46 70 845 80 52

E-mail: leif.liljebrunn@zetadisplay.com

ZetaDisplay AB (publ)

ZetaDisplay AB med huvudkontor i Malmö och dotterbolag i Köpenhamn, Helsingfors och Oslo är en ledande leverantör av plattformar för bland annat rörlig butiksinformation som används för att skapa ökad försäljning och positiv upplevelse för konsumenten inom detaljhandeln och publik miljö. Med hjälp av företagets patenterade teknik kan exempelvis reklamfilm överföras via mobiltelefonnätet eller bredband och presenteras i ett nätverk av fast installerade och mobila digitala displayer. ZetaDisplay växer snabbt både i Sverige och internationellt och företagets lösningar används bland annat av ICA, Länsförsäkringar, Nordsjö Idé & Design, Team Sportia, Icehotel, Jyske Bank, Carlsberg och Magasin du Nord.

Hemsida: www.zetadisplay.com

Taggar:

Om oss

ZetaDisplays affärsidé är att sälja ett produkt- koncept, Mobile Active Display System™, till större butiker och varumärkes- leverantörer vilket skall öka försäljning av utvalda produkter. Detta innebär att kundnyttan skall öka både för butik och butikens varumärkesleverantörer så att en högre förtjänst kan uppnås.I produktkonceptet ingår mobila displayställ för visning av reklamfilm och erbjudanden. Displaystället får sin information via trådlös kommunikation. En programvara styr vad som visas, hur det visas och när det visas i respektive display. Vi kan kombinera våra mobila displayställ med större plasmaskärmar. Tjänster tillkommer såsom projektledning, installation, service och utbildning. Vi tillhandahåller också driftavtal med löpande framtagning av filmer och erbjudanden.

Prenumerera