ZetaDisplay stärker satsningarna på tillväxt Anders Moberg blir ny styrelseledamot

ZetaDisplay AB (publ) tar nu flera viktiga steg i sin strävan att bli Nordens ledande leverantör av rörlig butiksinformation – också kallat Digital Signage. Vid årsstämman valdes Anders Moberg in i styrelsen. ZetaDisplay förändrar också i bolagets ledning för att kunna öka satsningarna på internationell tillväxt.

Anders Moberg har stor erfarenhet från stora detaljhandelskedjor och är styrelseledamot i flera företag. Han har tidigare varit koncernchef för Ikea, chef för amerikanska Home Depots internationella verksamhet samt koncernchef för nederländska livsmedelskoncernen Ahold och Majid Al Futtaim Group i Dubai. - Jag är mycket intresserad av hur detaljhandeln på olika sätt kan utveckla mötet med kunderna i butik. Här är Digital Signage en ny och intressant kanal under stark tillväxt. ZetaDisplay ligger långt framme på området och jag hoppas kunna bidra till att bolaget utvecklar sin stora potential, både i Norden och internationellt, kommenterar Anders Moberg. ZetaDisplays VD Mats Johansson lämnar 1 juli platsen som VD till bolagets vice VD Leif Liljebrunn. Mats Johansson kommer utifrån sin plats i styrelsen att koncentrera sig på bolagets långsiktiga tillväxt och expansion utanför Norden medan Leif Liljebrunn som VD ska arbeta med den löpande verksamheten. Mats Johansson har varit VD i ZetaDisplay sedan starten 2003 och är tillsammans med de två övriga grundarna Martin Gullberg och Mikael Öberg huvudägare i bolaget. Leif Liljebrunn anställdes som vice VD i ZetaDisplay med avsikten att växa in i rollen som VD. Leif Liljebrunn var dessförinnan vice VD på Visma Software. - Vi är glada över att kunna knyta Anders Moberg till vår styrelse. Det innebär en bekräftelse på den stora potentialen för vår bransch, men också på att ZetaDisplay ligger långt framme i utvecklingen. - Vi ser stora möjligheter för ZetaDisplay inte bara i Sverige och övriga Norden, utan också i andra länder. Anders kunnande och erfarenheter kommer att vara mycket värdefulla vid våra fortsatta kontakter med stora och internationella detaljhandelskedjor, kommenterar VD Mats Johansson. ZetaDisplay är inne i en period av kraftig expansion, bland annat till följd av att ICA AB har tecknat ett koncernövergripande avtal med ZetaDisplay och påbörjat en utrullning av bolagets teknik i sina butiksprofiler. ZetaDisplay har under de senaste åren också etablerat dotterbolag i Danmark, Finland och Norge. - Avtalet med ICA innebär ett verkligt avstamp för rörliga media i handeln. Vi är naturligtvis mycket nöjda med att ICA har valt vår tekniska plattform och räknar med att andra stora detalj¬handelsföretag ska följa efter, konstaterar ZetaDisplays tillträdande VD Leif Liljebrunn. _____________________________________________________________ 2009-06-02 ZetaDisplay AB (publ)

Om oss

ZetaDisplays affärsidé är att sälja ett produkt- koncept, Mobile Active Display System™, till större butiker och varumärkes- leverantörer vilket skall öka försäljning av utvalda produkter. Detta innebär att kundnyttan skall öka både för butik och butikens varumärkesleverantörer så att en högre förtjänst kan uppnås.I produktkonceptet ingår mobila displayställ för visning av reklamfilm och erbjudanden. Displaystället får sin information via trådlös kommunikation. En programvara styr vad som visas, hur det visas och när det visas i respektive display. Vi kan kombinera våra mobila displayställ med större plasmaskärmar. Tjänster tillkommer såsom projektledning, installation, service och utbildning. Vi tillhandahåller också driftavtal med löpande framtagning av filmer och erbjudanden.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar