Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Resultat före skatt uppgick till 81,7 Mkr (50,1) Faktureringen ökade från 530,6 Mkr till 1198,8 Mkr Vinsten per aktie uppgick till 7,20 kr (7,50) Kostnader för samgåendet har belastat resultatet med 5,0 Mkr, 0,50 kr per aktie Samgåendet med SMZ har utvecklats väl ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/27/19981027BIT00330/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/10/27/19981027BIT00330/bit0002.pdf

Dokument & länkar