Kraftfulla verktyg för att undersöka alla typer av databrottslighet som barnpornografibrott, ekonomisk brottslighet eller bedrägerier.

Utredningar som innehåller stora datamängder är i dag mer regel än undantag, när mycket av dagens brottslighet flyttat ut på internet och in i avancerade datorer, vilket leder till att alla utredningar blir enormt resurskrävande och tidsödande. Det gör att man på något sätt måste hitta hjälpmedel för att kunna hantera och värdera stora mängder digitalt material för att komma åt bevisning och spåra brottsoffer.

Nuix har stor erfarenhet av hantering och indexering av stora datamängder och har ett antal mycket kraftiga verktyg i sortimentet för att underlätta iT-forensiska undersökningar. Nuix Workstation är en programvara som ger utredare möjlighet att slutföra fler undersökningar, med större precision på kortare tid än någonsin tidigare. Med en kapacitet att analysera och indexera upp till 25GB i timmen är Nuix Workstation lämplig att använda till utredningar upp till 500GB. För större datamängder har Nuix andra produkter i sitt sortiment.

När man använder Nuix Workstation hittar man som utredare enkelt det man söker, normalt presenteras bevis på några sekunder. Efter att materialet analyserats kan man välja ut kriterier för den information man vill hitta, exempel kontakt mellan specifika personer eller innehåll man vill spåra till avsändare eller mottagare. Nuix Workstation får fram all information, även från bifogade och komprimerade filer. Alla typer av filer analyseras, även bildmaterial, vilket gör Nuix Workstation till ett kraftfullt vapen för att utreda bla.  Barnpornografibrott.

Nuix Workstation är även lämpligt inom civila verksamheter som sökverktyg på servrar eller i stora lagringsbiljöer.

Fördelar:

-    Mycket portabelt
-    Hitta bevis snabbt – Tiden räknas i sekunder eller minuter.
-    Kraftfullare och mer exakt än liknande programvaror på marknaden
-    Baserat på världens snabbaste och mest kraftfulla indexerings algoritm.
-    Lätt att använda  - Kan du hantera e-post kan du använda Nuix Workstation
-    Det går snabbt att komma igång. Ladda ner, installera och kör igång på några minuter
-    Processar varje ord, metadata, bilder och binärfiler samt ”slack space” av olika e-postformat
-    Intelligent “point-and-click” process gör att man inte behöver behandla eller sortera material före inläsning.
-    Hittar automatiskt e-post och dokument som är gömda, krypterade, raderade eller lagrade innan de är processade
-    Visar information om resultatet grafiskt, som visar tydligt olika kommunikationsmönster mellan individer eller kommunicerat innehåll.

ZetStor är ett företag som arbetar inom IT-forensisk verksamhet och representerar etts tort antal tillverkare från hela världen, bla.Guidance Software Tableau Wiebetech CRU Passware MD5 Belkasoft Nuix
Vi säljer produkter, tjänster och utbildningar inom detta verksamhetsområde i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

ZetStor är en del av Optical Storage koncernen.

Peter Swedberg VD

peter.swedberg@zetstor.se

ZetStor

www.zetstor.se

Hammarbacken 6A

191 49 Sollentuna

08-594 777 60


Taggar:

Dokument & länkar