ZetStor Data AB blir distributør for Vound LLC i Skandinavia

Vound, LLC har ingått ett avtal med ZetStor Data AB om distribution i Norge, Sverige och Danmark. Peter Mercer, grundare och CTO i Vound: ”Vi expanderar vidare på en starkt växande marknad, IT forensiska undersökningar.  Våra distributörer tillför ett värdefullt mervärde till marknaden och ZetStor Data AB som är en välkänd aktör inom iT-forensiska produkter var ett naturligt val för oss. De kommer att kunna utnyttja potentialen på en växande marknad. Teknologi för iT-forensiska undersökningar är under stark utveckling och våra kunder vet att de sparar tid och pengar på att använda innovativ teknologi i utredningsarbetet på ett sätt som inte varit möjligt tidigare.”

Intella® Produkter

Hitta bevis fort; Intella® är ett kraftfullt verktyg för processer, sök och analyser som hjälper användaren att hitta relevant data. Alla produkter innehåller en unik ‘cluster map’ för att visualisera relationer och kombinera kriterier för att söka sig fram till kritisk data och bevismaterial. De flesta utredare är inte experter på iT, men behöver verktygen för att ta sig fram i utredningar utan att vara beroende av expertkompetens. Vound och Intellas produktfamilj är unika verktyg för utredningar inom iT. Resultatet blir en effektiv och flexibel organisation där teknologin inte begränsar.
Vound’s Intella är en produktlinje med en mängd produkter som underlättar utredningsarbete och är ett viktigt tillskott ZetStor Data ABs produktsortiment. Intella används världen över för att öka produktiviteten vid utredningsarbete eller för alla som hanterar stora datamängder. Intella’s kärnteknologi har varit viktig för att kunna ge företag och organisationer möjlighet att genomföra utredningar internt istället för att anlita kostsamma konsulter. Intella används av Polis, konsultfirmor, offentliga kontor, företagsledning och av personalavdelningar.

 “Vi är glada att kunna erbjuda Vound i Skandinavien” säger Christian Almstedt, CTO i ZetStor Data AB. “Intella software använder sig av avancerad datasökningsteknologi som ger en effektiv lösning för att hantera stora datamängder, i en värld där datamängden ständigt ökar och där tidspressen att nå resultat blir större. Intella® Produkter blir därför en ovärderlig hjälp när man måste söka igenom stora mängder data för att hitt relevanta uppgifter och komma vidare i utredningen. Verktyget Intella sköter eftersökningen i stället för att man använder externa analysverktyg. Det gör att de tekniska trösklarna sänks så att fler kan utföra jobbet på ett säkert sätt och därigenom uppnå en högre produktivitet.  

www.zetstor.se/no
www.vound-software.com/home

För mer information, kontakta:
Peter Swedberg – ZetStor Data AB i Stockholm på telefon +46859477760 eller
mail; peter.swedberg@zetstor.se

ZetStor Data AB I Hammarbacken 6A I Sollentuna I 08-594 777 60 I www.zetstor.se

Hammarbacken 6A

191 49 Sollentuna

08-594 777 60


Taggar:

Media

Media