Delårsrapport, juli-september 2017: FÖRBÄTTRADE BRUTTOMARGINALER OCH EN STARK TILLVÄXT PÅ HEMMAMARKNADEN

Under det tredje kvartalet har Zinzino AB (publ .) fokuserat på lönsamhet med balanserad försäljningstillväxt. Bruttomarginalerna har förbättrats väsentligt och EBITDA uppgick till 5,8 MSEK för kvartalet. Flera nya mark­nader visade mycket god försäljningsutveckling och hemmamarknaden Sverige visar fortsatt stark tillväxt.

Jämsides med fortsatt digitalisering och satsning på effektivisering och av logistik och leveranser har tredje kvartalet utmärkts av god försäljningsutveckling av flera nya marknader. Bäst utveckling har varit på en av världens största direk­tförsäljningsmarknader, Tyskland, som under Q3 kan uppvisa en tillväxt på 37% jämfört med samma period förra året. Både den svenska och den finska marknaden visade tillväxt under tredje kvartalet och intäkterna var 29% respektive 12% högre än 2016.

Produktsegmentet Health fortsätter att öka och nyligen lanserades en ny, unik produkt inom segmentet – BalanceOil Vegan. Omega-3-oljan är baserad på alger i stället för fisk och har länge varit en efterfrågad produkt av veganer och vegetarianer. 

” Vårt produktsortiment är nu så starkt att fokus ligger på utbildning och en mycket aktiv marknadsföring på sociala medier för att öka kunskapen om produkterna och Zinzino. Med en ny webbutik, nya produkter och ökad närvaro är vi redo för till­växt. Med en effektiv organisation och produktion växer lönsamheten i takt med den tillväxt vi förväntar oss på minst 20% per år under de närmaste åren”, skriver Dag Bergheim Pettersen, CEO, i sin kommentar till rapporten  


Kvartalet som gått

 • Totala intäkter ökade med 3% (20%) till 120,1 (116,8) MSEK
 • Produktsegmentet Health ökade med 8% (17%) till 87,6 (81,1) MSEK
 • Bruttovinsten uppgick till 38,3 (35,0) MSEK och bruttomarginalen till 31,9% (30,0%).
 • EBITDA uppgick till 5,8 (5,8) MSEK och rörelsemarginalen före avskrivning 4,8% (4,9%)
 • God försäljningsutveckling på flera nya marknader som den starka tillväxttrenden fortsatte på hemmamarknaden i Sverige.

Ackumulerat januari – september

 • Totala intäkter ökade med 15% (7%) till 385,6 (334,4) MSEK
 • Zinzinos produktionsenhet Faun Pharma AS ökade den externa försäljningen med 63% till 48,3 (29,7) MSEK.
 • Produktsegmentet Health ökade med 21% till 270,1 (232,6) MSEK
 • Bruttovinsten uppgick 114,5 (107,8) MSEK och bruttovinstmarginalen uppgick till 29,7% (32,2%).
 • EBITDA uppgick till 13,1 (18,5) MSEK och rörelsemarginalen före avskrivning 3,4% (5,5%).
 • Likvida medel uppgick per rapportdagen till 38,3 (18,1) MSEK.

Den kompletta delårsrapporten finns tillgänglig via länk nedan eller på www.zinzino.se  

För mer information vänligen kontakta:
Dag Bergheim Pettersen, CEO Zinzino, tfn + 47 93 22 57 00 ’

Bilder för fri publicering:
Marcus Tollbom, tfn + 46 (0) 70-190 03 12 

Certified Adviser:
Erik Penser bank


Denna information är sådan som Zinzino AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl. 08.30 den 13 november 2017.  

Zinzino AB (publ.) är ett direktförsäljningsbolag som opererar i Europa och Nordamerika. Zinzino marknadsför och säljer produkter inom två produktlinjer; Zinzino Health, med fokus på långsiktig hälsa, och Zinzino Coffee, bestående av espressomaskiner, kaffe och te. Zinzino äger norska forskningsbolaget BioActive Foods AS och produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzino har drygt 120 anställda och finns på 33 marknader i Europa och Nordamerika. Företaget har sitt säte i Göteborg, kontor i Helsingfors, Riga, Oslo och Florida, USA. Zinzino är ett publikt aktiebolag, vars aktie är noterad på Nasdaq First North. Zinzino blev 2016 både utnämnt som ett av Veckans Affärers ”Superföretag” och Dagens Industris Gasellföretag.

Taggar:

Om oss

Zinzino AB (publ.) är ett direktförsäljningsbolag som är verksamt i Europa och Nordamerika. Zinzino marknadsför och säljer produkter inom två produktlinjer; Zinzino Health, med fokus på långsiktig hälsa, och Zinzino Coffee, bestående av espressomaskiner, kaffe och te. Zinzino äger det norska forskningsbolaget BioActive Foods AS och produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzino har drygt 120 anställda och finns på 33 marknader i Europa och Nordamerika. Företaget har sitt säte i Göteborg, kontor i Helsingfors, Riga, Oslo och Florida, USA. Zinzino är ett publikt aktiebolag, vars aktie är noterad på Nasdaq First North. Zinzino blev 2016 både utnämnt som ett av Veckans Affärers ”Superföretag 2015” och Dagens Industris Gasellföretag.