Zitius förvärvar statliga Teracoms KO-verksamhet

Statliga bolaget Teracom avslutar sin kommunikations-operatörsverksamhet och säljer den till Zitius - Telias kommunikationsoperatör. Affären innebär att Zitius förvärvar Teracoms kundkontrakt med ca 8000 hushåll och migrerar in dem i sin egen KO-plattform. 

─ Teracom har sökt efter en kommunikationsoperatör som uppfyller de krav som kunderna har på en modern, flexibel plattform som svarar upp till de krav digitaliseringen av vårt samhälle ställer. Där har Zitius motsvarat alla förväntningar, berättar Olle Svensson VD på Zitius.

─ Zitius har både lång erfarenhet av KO-verksamhet och marknadens bredaste tjänsteportfölj att erbjuda de nät och slutkunder som nu förvärvas. Migreringen beräknas vara klar innan årets slut och vi ser fram emot att utveckla affären tillsammans med respektive nät, avslutar han.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Olle Svensson, VD, Zitius Service Delivery AB
Tfn: 070-302 66 64, epost: olle.svensson
@zitius.com

Zitius är Sveriges största kommunikationsoperatör och erbjuder öppna nätlösningar för stadsnät, landsbygd, privata och allmännyttiga fastighetsbolag samt bostadsrättsföreningar och andra nätägare. Zitius har över 310 000 kontrakterade hushåll. Företagets öppna modell innebär full konkurrens och ger ett brett utbud av tjänster inom TV, bredband och telefoni från de starkaste leverantörerna. Zitius har sedan maj 2014 Telia Company som ägare.

Taggar:

Om oss

Zitius är Sveriges största kommunikationsoperatör och erbjuder öppna nätlösningar för stadsnät, privata och allmännyttiga fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, landsbygd och andra nätägare. Zitius har cirka 290 000 kontrakterade hushåll. Företagets öppna modell innebär full konkurrens och ger ett brett utbud av tjänster inom TV, bredband och tv från de starkaste leverantörerna. Zitius har sedan maj 2014 TeliaCompany som ägare.

Prenumerera

Media

Media

Citat

─ Teracom har sökt efter en kommunikationsoperatör som uppfyller de krav som kunderna har på en modern, flexibel plattform som svarar upp till de krav digitaliseringen av vårt samhälle ställer. Där har Zitius motsvarat alla förväntningar.
Olle Svensson VD på Zitius.