World Animal Day den 4 oktober


- Varför skall djurägare i Sverige drabbas av en högre moms än i många andra länder? Och varför skall djurägare få rabatt genom att beställa djurfoder från andra länder? säger Lars Johan Forsberg, ordförande för ZOORF, Zoobranschens Riksförbund och ledamot i Djurbranschens Yrkesnämnd, DYN.

-    Många tror att alla länder inom EU behandlar sina invånare och djur på samma vis, men så är det verkligen inte. Våra djurägare behandlas orättvist!


Att människor mår bra av att umgås med djur är ett välkänt faktum, liksom att djur – och framför allt hundar – får allt fler arbetsuppgifter inom vård, skola och omsorg är en internationell trend. I takt med att allt fler människor jobbar yrkesmässigt med, för och tillsammans med djur, ställs allt högre krav på att djuren ska må bra. Djurskyddet var ett genomgående tema under sommarens internationella IAHAIO-konferens i Paris, till exempel.

Så här på Djurens egen dag, kan man konstatera att djurhållningen ser väldigt olika ut i världen. De senaste dagarna har skrämmande bilder från Kina cirkulerat i sociala medier, med anledning av den årliga hundätarfestivalen. Hanteringen av de arma hundarna ter sig med svenska mått helt obegriplig.

De flesta djurägare i Sverige tar mycket väl hand om sina sällskapsdjur, det syns inte minst i statistiken över djursjukvård och olika typer av omvårdnadstjänster som djurägare köper. Djurbranschen omsätter miljarder och bidrar stort till statskassan bland annat genom den höga momsen. Hög, om man jämför varor och tjänster till folk och fä. Och det är inga små skillnader vi talar om.

Så här säger Skatteverket:

”Djurfoder är inte livsmedel eftersom det inte ska ätas av människor. Bedömningen ska
göras i varje försäljningsled. En vara som först varit avsedd att ätas av människor, men sedan säljs som djurfoder, är vid denna senare försäljning inte att anse som livsmedel utan beskattas med 25 procent.”

Ska man däremot äta upp djuren, räknas de som livsmedel (12 % moms), även om man
äter dem levande som till exempel ostron. Försäljning av levande djur är det annars 25 % moms på. Fisk som säljs för utplantering (för att, får man anta, ätas upp senare) räknas inte som livsmedel. Inte förrän den fiskats upp igen och tagits av daga. Då är den mat. Om den säljs som människoföda, vill säga.

När det gäller grödor som vete, korn, råg, havre och liknande räknas de också som livsmedel om de ska förtäras av människor. Det gäller även grödor som är avsedda för öl- och sprittillverkning. Ska man mata korna med säden är det däremot inte livsmedel.

Moms på mat är inte det enda som skiljer tvåbenta från fyrbenta. Behöver man uppsöka en naprapat, kiropraktor eller sjukvården är humanvården helt momsbefriad (och dessutom helt eller delvis är skattefinansierad). Skulle våra fyrbenta vänner behöva vård eller rehabilitering beskattas det med 25 % moms. Förutom att djurägaren får stå ör hela kostnaden, antingen direkt eller genom sin försäkring.

Sverige är långt ifrån det enda land i Europa som skiljer mellan mat till djur och människor. Cypern, Frankrike, Nederländerna och Rumänien har ungefär lika stor diff i momssatserna som vi, medan man i till exempel Danmark, Finland, Tyskland och Spanien har samma moms på all mat oavsett vem som ska äta den.

Några intressanta undantag; mat i storförpackning till greyhounds är momsbefriad i Irland, i Frankrike är det lägre moms på mat till hästar, höns och kaniner än på människomat och i Storbritannien är mat till kaniner och arbetande hundar (working dogs) helt momsbefriad.

Den som ger sina husdjur matrester eller gör egen hundmat av det som Skatteverket klassar som livsmedel betalar alltså bara 12 % moms, medan de som köper något kommersiellt foder betalar drygt dubbelt så mycket. Det här är frågor som bland annat djurmatsindustrin drivit under många år, både nationellt och genom nordiska djurmatsförbundet NTFA. Djurmat är ett relativt nytt fenomen och branschen menar att skillnaderna i moms missgynnar foderföretagen och att man inte konkurrerar på lika villkor.

Dessutom; den fria rörligheten inom EU gör att den som har möjlighet att handla i Tyskland bara betalar 7 % moms på all mat och köper man från Polen är momsen 8 % (men på människomat 23 %, så här råder omvänt förhållande).

Mat borde väl räknas som mat oavsett vem som ska äta den? Köper man kött, rotsaker och andra råvaror och lagar mat till hela familjen, inklusive de fyrbenta familjemedlemmarna, eller äter kalopsen själv och väljer ett färdiglagat foder till hunden, är det märkligt att hushållskassan belastas med olika momssatser.


Fakta Djurens dag:
World Animal Day är en internationell temadag för att uppmärksamma djurskydd och djurrätt.
Den firas den 4 oktober varje år och startades 1931 av ekologer i Florens i Italien för att uppmärksamma att djurarter hotades av utrotning. Numera firas Djurens dag för att belysa djurens situation. Datumet valdes bland annat för att det är Franciskus av Assisis helgondag . Den helige Franciskus är djurens skyddshelgon. (Källa: Wikipedia)

 

Presskontakt Djurbranschens Yrkesnämnd:
Lars Johan Forsberg, ZOORF. Kontakt: 0768-82 85 41

 

 

Djurbranschens yrkesnämnd representerar arbetslivet och är ett nätverk för att bevaka och driva gemensamma frågor, samt främja utbildning och rekrytering inom "djurbranschen utöver lantbruksdjur och häst". DYN företräder medlemsorganisationer inom zoofackhandel, djurparker, djursjukvård, försäkringsbolag, avel och uppfödare, utbildningsorganisationer, djurskydd och djurhem samt fackförbund. www.djuryn.se

Prenumerera