About Us

Sefina Svensk Pantbelåning är Nordens största pantbankskedja, grundad 1884 av Oscar Swartling. Sefina erbjuder lån med värdesaker som säkerhet till privatpersoner över 18 år och ingår idag i Sefinakoncernen. Under det brutna räkenskapsåret 2010-2011 uppgick omsättningen till drygt 250 miljoner kronor och företaget har 85 anställda och 18 kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Södertälje, Uppsala, Västerås, Örebro, Norrköping och Linköping. Huvudkontoret finns i Stockholm. För ytterligare information se www.sefina.se.