Skanska divests remaining interest in 400 Fairview in Seattle, USA, for about USD 34 M, about SEK 304 M

Skanska divested its remaining 10 percent in the 400 Fairview project for USD 34 million, about SEK 304 million. The building is sold to 400 Fairview LLC, an affiliate of Pembroke, an international real estate advisor. The divestment will be recorded by Skanska Commercial Development USA in the third quarter of 2018.

This divestment follows Skanska’s sale of its majority interest in 2015 to TH Real Estate. 400 Fairview is 100 percent leased, including the headquarters of Tommy Bahama. 400 Fairview is Skanska’s second office development in Seattle, a 13-story LEED Gold tower with about 30,000 square meter of office space and about 1,700 square meter of ground-floor retail.

Skanska is one of the leading construction and development companies in the USA, specializing in building construction, civil infrastructure, public-private partnerships and commercial property developments in select US markets. Skanska USA had sales of SEK 59 billion in 2017 and has approximately 9,500 employees.             

För ytterligare information kontakta:

Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel +46 (0)10 448 88 08

Nick Derasmo, Director Communications, Skanska USA, tel +1 (0) 917 438 4568

Direktnummer för media, tel 010 448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

About Us

Skanska is one of the world’s leading construction and project development companies, focused on selected home markets in the Nordic region, Europe and USA. Supported by global trends in urbanization and demographics, and by being at the forefront in sustainability, Skanska offers competitive solutions for both simple and the most complex assignments, helping to build a sustainable future for customers and communities. The Group has about 40,000 employees. Skanska's sales in 2017 totaled SEK 161 billion.

Subscribe

Media

Media

Documents & Links