Starbreeze inför A- och B-aktier och kallar till extrastämma

These corporate news are available in Swedish

Starbreeze AB avser att utveckla företaget på flera sätt under kommande år, bland annat genom att själva framställa spel och förlägga spel utvecklade av andra studios. Bolagets starka entreprenörskap bedöms vara en nyckel för att nå framgång i detta arbete, som syftar till att skapa betydande värden. För att stödja Starbreeze långsiktiga utveckling föreslår styrelsen därför en aktiestruktur med A- och B-aktier.

 Ladda ner pressreleasen: 2015-05-06 Starbreeze AB split extrastamma”Oberoendet genomsyrar Starbreeze, det är en del av bolagets DNA. Det är viktigt att säkra detta när vi nu fortsätter att bygga Starbreeze för framtiden”, säger ordförande Michael Hjorth. ”Förslaget ger oss också större flexibilitet att använda aktien vid förvärv, då vi kan betala med B-aktier.”

Förslaget innebär att aktieägare för varje två aktier i Starbreeze erhåller en A-aktie och två B-aktier. A-aktierna ges tio röster och B-aktier en röst. Relationen har valts för att främja god likviditet i aktien, i första hand genom handel i B-aktier.

För att fatta nödvändiga beslut kallar styrelsen till bolagsstämma den 5 juni 2015 klockan 15.00 på World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm, lokal ”New York”. Avstämningsdagen för att införa och inleda handel i A- och B-aktier föreslås infalla omgående efter extrastämman, utan särskilda åtgärder från aktieägarnas sida.

Den fullständiga stämmokallelsen återfinns på hemsidan www.www.starbreeze.com och i särskilt pressmeddelande. För att beakta bolagets snabba utveckling för närvarande, föreslår också styrelsen samt bolagets valberedning, för tiden fram till nästa årsstämma, att vissa av årsstämmans beslut justeras, se vidare stämmokallelsen.

###

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Michael Hjorth, styrelseordförande, Starbreeze AB. Tel: +08-209 208, email: micke.hjorth@starbreeze.com

Maeva Sponbergs, Investor Relations, Starbreeze AB. Tel: +46(0)8-209 208, email: ir@starbreeze.com

 

KORT OM STARBREEZE

Starbreeze är en oberoende skapare, utgivare och distributör av högkvalitativa underhållningsprodukter med huvudkontor i Stockholm. På Starbreeze skapar vi tv- och dataspel efter egen design och genom licensierade varumärken. Vår vilja är att alltid förbättra och maximera våra varumärken - med gameplay som vårt ledord.

Starbreeze ligger i framkant för självständig digital distribution inom spelbranschen där vårt spelarforum är det största på distributionsplattformen Steam. Våra senaste produkter inkluderar det adrenalinpumpande bankrånarspelet PAYDAY 2 och det kritikerrosade äventyrsspelet Brothers - A Tale of Two Sons.

Starbreeze AB är noterat på Nasdaq Stockholm First North Premier (STAR, ISIN kod: SE0005992831). Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic. Starbreeze varumärken inkluderar OVERKILL Software och PAYDAY-serien.

För mer information, besök http://www.www.starbreeze.com. 

About Us

Starbreeze is a global game company whose vision is to be a leading provider in the entertainment industry by creating world-class experiences. Starbreeze was founded in 1998 and has since evolved into a well-established developer and publisher of PC and console games and VR products aimed at the global market. With studios in Stockholm, Paris, Los Angeles, San Francisco, Barcelona, Brussels, Bangalore and Dehradun. Starbreeze develops high-quality entertainment products based on proprietary and third-party rights, both in-house and in partnership with external game developers. Operations are organized in three business areas: Starbreeze Games for own game development, Publishing, and VR Tech for technology development including the StarVR venture. Starbreeze shares are listed on Nasdaq Stockholm under the tickers STAR A and STAR B with the ISIN-codes SE0007158928 (A share) and SE0005992831 (B share). For more information, please visit starbreeze.com

Subscribe